Cross Chain Collaboration Center (4C)

De ‘Tafel’ – Organisatievorm voor succesvolle samenwerking in de logistiek

Het informele overleg aan “De Tafel” tussen verladers en logistiek dienstverleners is de motor achter deze samenwerking. 

In Bergen op Zoom zijn verschillende verladers, in samenwrking met Mepavex Logistics gestart met een barge-terminal. De directie van Mepavex Logistics besloot tot een ‘bijzondere’ aanpak om deze barge-terminal tot een succes te maken: de ‘Tafel’. Aan deze tafel werd een werklunch georganiseerd met de vier grotere container-verladers van Bergen op Zoom. Onderwerp van de werklunch: op welke wijze kan Mepavex Logistics een betere prijs-kwaliteit van logistiek dienst bereiken door regie voeren over de containerstromen van de aanwezige verladers? Basis van deze aanpak was de gedachte dat individuele onderhandelingen tussen verladers en logistiek dienstverleners leidt tot een gebrek aan transparantie en vertrouwen.

In het overleg aan “De Tafel” bleek dat er ‘evenwicht’ bestond in de volumes van in- en uitgaande containers. Dit evenwicht was de basis voor verdere samenwerking. Aan “De Tafel” werd tevens afgesproken om te werken met gelijke transparante en eenduidige tarieven en een fee voor de dienstverlener wanneer een container hergebruikt kon worden. Tevens werd besloten tot een gemeenschappelijke “spaarpot” voor eventuele gezamenlijke kosten. ‘De Tafel’ werd dus een soort ‘democratisch orgaan’ waar in gezamenlijkheid besluiten werden genomen over tal van zaken.

Bijdrage best practice binnen fase:
Aan deze ‘Tafel’ wordt in vertrouwen informatie, kosten en opbrengsten fair ge- en verdeeld. De ‘Tafel’ is het belangrijkste orgaan in de governance structuur van de samenwerking via de Markiezaat Container terminal in Bergen op Zoom en zo doende de motor achter de forse groei in overslag van deze terminal.

Klik hier voor de beschrijving van de aanpak.

Terug naar stap 4 Terug naar overzicht

Geef de eerste reactie