Datagedreven Logistiek

De werkgroep Mobiliteit, Transport en Logistiek gaat van start

Op woensdag 1 juli vindt de online kick-off plaats van de werkgroep Mobiliteit, Transport en Logistiek van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), gecoördineerd door Emilia Silvas, kwartiermaker Mobiliteit, Transport en Logistiek bij de NL AIC.

De Nederlandse economie drijft voor een belangrijk deel op de sector Mobiliteit, Transport en Logistiek. De noodzaak om de Nederlandse concurrentiepositie te verstevigen en om te voorzien in oplossingen voor sociaalmaatschappelijke vraagstukken zoals werkgelegenheid, verkeersveiligheid, duurzaamheid, files, comfort en luchtkwaliteit stimuleert de innovatie in mobiliteitsontwikkelingen. De complexiteit van genoemde ontwikkelingen, de hoeveelheid beschikbare data en de rekenkracht van computers nemen in een hoog tempo toe. Artificiële Intelligentie (AI) kan hier oplossingen voor bieden.

De online kick-off vindt plaats van 11.00 tot 12.30 uur, waarbij de voertaal Engels zal zijn. Bent u al lid van de Nederlandse AI Coalitie? Wees welkom om aan te sluiten. Nog geen lid, maar wel benieuwd? De eerste sessie is vrij toegankelijk. Aanmelden kan via deze link. Het webinar wordt gehost door ECP.

Bent u geïnteresseerd in dit thema? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom mobiliteit, transport en logistiek en andere relevante AI-thema’s. Voor meer informatie over de werkgroep kunt u deze pagina raadplegen.

Geef de eerste reactie