Internationale samenwerking

De waarde van onze logistieke kennis en kunde in het buitenland

De internationale positie van Nederland op het gebied van logistiek is sterk: Nederland staat al jaren in de top vijf van de Logistics Performance Index (LPI) van de Wereldbank. Een hoog kennisniveau lijkt hiermee bewezen en de kans dat er in het buitenland vraag is naar onze kennis en kunde lijkt daarmee ook groot. Maar hoe groot is de economische waarde van de uitvoer van de dienstensector logistiek en transport eigenlijk? Dinalog stelde in opdracht van I&M de monitor export logistieke kennis en kunde op.

Meetbaar maken van logistieke diensten

Handel in diensten was lang een ongrijpbare economische activiteit, omdat aspecten als meetbaarheid van de omvang, bepalen van moment van levering, en de bepaling van het internationale element niet duidelijk waren. Door een nieuw raamwerk en methode voor de meting van rapport “Internationale Handel in Diensten” van het CBS, kwam een studie naar de internationale waarde van logistieke kennis en kunde dichterbij. Naast deze cijfers zijn bestaande analyses en telefonische enquêtes bij experts en belangrijke dienstverleners gebruikt.

Resultaten van de eerste meting

Op basis van voorlopige kwartaalcijfers van 2014 is het totaal aan internationale handel in diensten op het gebied van logistiek en supply chain management benaderd 31 miljard euro op jaarbasis. Dit is 7,2% van de Nederlandse exportwaarde van 433 mld euro en 23,6% van de totale internationale handel in diensten van Nederland van 131 mld euro.

Het directe vervoer en de daarmee samenhangende vervoersondersteunende diensten maakt 78% van de totale internationale handel in logistieke kennis en kunde uit. Hierbinnen dragen zeevaart en wegvervoer voor meer dan 50% bij. Buiten de vervoersgerelateerde dienstverlening is met name de aan software gerelateerde dienstverlening belangrijk voor de export van kennis en kunde op logistiek en supply chain management.

Buitenlandpromotie

Nederland heeft de ambitie een blijvende internationale toppositie in de logistiek in te nemen. De Topsector Logistiek heeft voor het internationaliseringsoffensief daarom drie doelen opgesteld: meer logistieke activiteiten van buitenlandse bedrijven in Nederland, meer goederenstromen via Nederland en export van logistieke kennis en kunde. De monitor export logistieke kennis en kunde is een startpunt om deze laatste frequent herhaalbaar te kunnen meten.

Neem voor meer informatie over de nulmeting contact op met Liesbeth Staps

>Download monitor export logistieke kennis en kunde

Geef de eerste reactie