Synchromodaal

Demonstratieproject: synchromodality Port of Twente

De ambitie van het SPoT- platform project is om een groter volume van de internationale goederenstroom naar Nederland aan te trekken en deze door middel van een sterke regiefunctie van zeehaven- en inland terminals (kosten)efficiënt, duurzaam en betrouwbaar te verwerken en hiermee de positie van de logistieke sector te versterken. Het optimaal benutten van synchromodaal transport om deze ambitie te verwezenlijken is in dit project een vooraanstaande doelstelling. Om bovenstaande doelstelling te bereiken is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de gebeurtenissen die zich voordoen in het logistieke ketenproces, hier dynamisch invloed op uit te kunnen oefenen en strategisch in te spelen op de beschikbare capaciteit van de aanwezige vervoersmodaliteiten en infrastructuur.
In dit project is gewerkt aan het tot stand brengen van een intelligent beslissingsplatform (SPoT-platform) dat de mogelijkheden van synchromodaliteit vergroot en aansluit bij de huidige praktijk en toekomstige wensen en behoeften van ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen.
De innovatieslag van het SPoT-platform bestaat uit het toepassen van dataharvesting – en dataminingtechnieken om de juiste verbanden te leggen tussen de complexe en grote informatiestromen (afkomstig vanuit openbare bronnen, positiebepalende data, statistische gegevens over de logistieke keten en informatiestromen van projectpartners en partners of interest) en daaruit de relevante relaties uit te abstraheren ten behoeve van praktijkgerichte relevante informatiemodellen.
In het SPoT-platform project wordt door het samenwerkingsverband een praktijkgerichte oplossing ontwikkeld om data afkomstig van verschillende partners te bewerken en te verrijken, waarna deze toegankelijk wordt via een centraal platform.

Geef de eerste reactie