E-commerce

DHL Parcel speelt in op ontwikkelingen e-commerce

E-commerce groeit explosief. In 2013 stegen de internetaankopen in Europa met 14 procent. DHL is, mede door de e-commerce ontwikkelingen, in 2014 de nieuwe divisie DHL Parcel gestart. Door Babiche van de Loo en Annelies van Stijn.

 

DHL Express, in 2003 ontstaan uit de samenvoeging van onderdelen van DHL, Van Gend & Loos en Selektvracht, is sinds begin dit jaar opgedeeld in DHL Express en DHL Parcel. DHL Parcel verzorgt binnen DHL alle aan e-commerce gerelateerde activiteiten. DHL Parcel richt zich daarbij vooral op wegvervoer en biedt met 60.000 medewerkers in Europa een standaard service met nadruk op B2B/B2C en e-commerce. De landenorganisaties Nederland en België zijn daarbij georganiseerd op Benelux niveau.

Uitstraling

 

DHL Parcel Benelux telt op dit moment 1.000 DHL-Parcelshops, 6.000 medewerkers en bedient 22 procent van de markt voor de zogenoemde domestic pakketten. DHL Parcel Benelux valt onder DHL Parcel Europa. Binnen Parcel Europa is Duitsland een van de grootste landen en handelt binnen Europa de meeste pakketten per jaar af. Hiervan kan DHL Parcel Benelux veel leren. ‘Wil je mee kunnen met de groei in e-commerce, dan moet er continue worden geinvesteerd in techniek en sorteer- en aflevercapaciteit, aldus de DHL-directie. De komende tijd ligt de focus op het uniformeren van de uitstraling. Zo zal Selektvracht uit het straatbeeld verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een DHL-bestelauto om ervoor te zorgen dat voor klanten de DHL-uitstraling ook op de laatste kilometer zichtbaar is. De uitstraling die naar zeggen van DHL staat voor ‘betrouwbaarheid, kwaliteit, herkenbaarheid en professionaliteit’.

Speerpunten

Andrej Busch, binnen Deutsche Post DHL, verantwoordelijk voor de DHL e-commerce activiteiten, zegt dat DHL Parcel er is voor het gemak van de consument. ‘Er zijn drie speerpunten die het gemak van de consument weerspiegelen. Ten eerste transparantie, ofwel het zichtbaar maken van de status van de zending en het kunnen tonen van het aflevertijstip. Ten tweede flexibiliteit en daarmee de keuze voor de klant uit verschillende aflevermogelijkheden. Ten derde invloed op het kunnen aanpassen van het aflevermoment’.

Groeicijfers

Cijfers van Thuiswinkel.org laten zien dat de totale retailmarkt met 12 procent is gegroeid, van 66 naar 74 miljard in 2013. Een onderverdeling van bricks/ offline naar clicks/online laat echter een groei van respectievelijk 15 en 145 procent zien. Van de 820 miljoen inwoners die Europa telt, is ruim een kwart actief met e-shopping. Dat betekent dat er 3,5 miljard pakketten B2C worden geleverd. De verwachting is dat deze markt tot 2018 jaarlijks met 12 procent groeit. Het is een feit dat de stroom pakjes en pallets naar de winkelstraat afneemt en het aantal thuisleveringen toeneemt. Hiermee komt direct het grootste probleem om te hoek kijken, te weten het niet kunnen afleveren van een pakketje. In 20 procent van de gevallen zijn mensen niet thuis.

Analyse

DHL Parcel is een project gestart om dit probleem te analyseren met data waarover ze zelf beschikt. Uit de analyse blijkt dat hoe dichter iemand bij het centrum woont, hoe minder groot de kans is dat iemand thuis is. Er is dus een relatie met stedelijkheid bij het afleveren van pakketjes. In de Randstad is de kans kleiner dat iemand thuis is als het pakketje wordt afgeleverd, dan wanneer iemand in het noorden of oosten van het land woont. Door dit project is DHL Parcel tot de conclusie gekomen dat de afleverwensen regional verschillen en dat dus regional moet worden gekeken naar de beste afleveropties om de afleverkans te verhogen.

Dit artikel verscheen onlangs in Logistiek & ICT.

Geef de eerste reactie