Duurzaamheid

Dialoog voor Duurzame Logistiek

Duurzaamheid wordt in de logistiek steeds belangrijker. Het professionele goederenvervoer kan een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de afspraken van Parijs, en de vertaling daarvan in Europees en Nederlands beleid. Op technologisch vlak zijn er vele ontwikkelingen; Zoals schonere motoren en alternatieve brandstoffen, maar ook duurzame logistieke concepten hebben potentieel. Onduidelijk is wat de eisen worden voor vrachtwagens in het klimaat- en energieakkoord en hoe fleet owners in de logistiek deze ontwikkelingen gaan omarmen. De vloot moet vergroenen, maar het vereist nogal wat ondernemerschap om de balans te zoeken tussen het aanbod van voertuigen, beschikbare infrastructuur, de eisen van opdrachtgevers, regelgeving, logistieke planning en beschikbaarheid van kapitaal.

Dialoog voor Duurzaamheid
De afgelopen maanden heeft TKI Dinalog samen met TNO een Dialoog voor Duurzaamheid opgezet met een aantal grotere transporteurs en vooruitstrevende verladers. Donderdag 4 oktober gingen we in gesprek met de overheid op de Innovatie Expo in Rotterdam. De besproken best practices, overwegingen, knelpunten en aanbevelingen zijn verzameld tot handreikingen aan andere partijen. Zo kan de logistieke sector van duurzaamheid in hun vloot werk maken. De heer Jan Hendrik Dronkers, Directeur-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken en loco-secretaris-generaal bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ging actief in gesprek over belangrijke thema’s met ondernemers onder leiding van Albert Veenstra, Directeur TKI Dinalog.

Concrete uitdagingen
Wilko Maas van Jumbo lichtte de uitdagingen toe om de doelstellingen van zero emissie stadsdistributie in 2025 te bereiken. Dit kan alleen met voldoende beschikbare kosteneffectieve voertuigen en infrastructuur. De heer Dornkers deed een handreiking om dit samen op te pakken. Henk-Jan van der Molen van Vos Logistics onderstreepte de bereidheid van een aantal bedrijven om te investeren in duurzame brandstoffen. Gas en biobrandstoffen zijn een belangrijke kans voor de transportsector voor transitie richting zero-emissie mits voldoende beschikbaar en tegen concurrerende tarieven. De heer Dronkers beaamde dat de overheid een duidelijke lijn moet aanwijzen voor het brandstof transitiepad, zodat er duidelijkheid komt voor ondernemers om daadwerkelijk te investeren. Tenslotte brak Bart van Rens van Ewals Cargo Care een lans voor het laaghangend fruit in de vorm van de zogenaamde duo-trailers; Long-haul duo-trailers zijn een transitiepad met veel CO2 reductiepotentieel voor de komende 10 jaar. Het gezamenlijk enthousiasme in de zaal was groot om te beginnen met duo-trailers op een specifieke lane mogelijk te maken. In het algemeen werd het belang onderschreven om met de transitie naar duurzaamheid vooral ook de logistieke efficiency in het oog te houden. Versnippering van het wagenpark en onnodige overslagpunten moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

Handreikingen voor duurzame logistiek
De heer Dronkers heeft de handreikingen dankbaar in ontvangst genomen. We blijven in dialoog voor duurzaamheid met ondernemers en de overheid.

Lees ook: Logistieke sector worstelt met business case voor vergroening

Bekijk hier de aftermovie van de Innovatie Expo 2018

Laat de reactie zien