Internationale samenwerking

Dinalog en WUR verzorgen workshop in Mumbai

Wereldwijd gaat er 40% van het voedsel na oogst verloren. In opkomende markten is de organisatie en kwaliteit van de supply chain hier de oorzaak van. Vandaag verzorgt Dinalog samen met de Universiteit van Wageningen een workshop in Mumbai voor boeren en andere ketenpartners voor kennisoverdracht en analyse. 

 

Dinalog bouwt hierbij verder op de samenwerking met de SCA groep voor open innovatie in supply chain management in India. De workshop vormt ook een eerste activiteit van het Post Harvest Network, dat momenteel wordt opgezet met steun van het Ministerie van Economische Zaken om Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen te organiseren voor kansen en projecten voor post harvest supply chain management.

Liesbeth Staps, International Liaison Officer van Dinalog, zal in de workshop de samenwerking en vernieuwing in verslogistiek presenteren en een workshop leiden om de knelpunten in de keten te identificeren en een mogelijk pilot project te definiëren.

Geef de eerste reactie