Cross Chain Collaboration Center (4C)

Dinalog Incubator ‘Route 42’ gaat samenwerking aan met TVM Verzekeringen

TVM verzekeringen gaat samen met de innovatieve start-up Route42 werken aan technologische toepassingen om het transport in Nederland en België daadwerkelijk veiliger te maken.

Bestuursvoorzitter Arjan Bos van TVM verzekeringen: “Op weg naar nul verkeersdoden in transport over weg en water in 2020 willen we nu gaan inzetten op slimme technieken die niet alleen ongevallen voorkomen, maar ook voor de ondernemers besparingen opleveren door bijvoorbeeld beperken van brandstofgebruik. We willen daarbij als gespecialiseerde transportverzekeraar nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid nemen en menen in het innovatieve Route42 daarbij de juiste partner te hebben gevonden. Door onze kennis en ervaring te koppelen aan dit bedrijf moeten we echt het verschil kunnen maken als het gaat om het veiliger maken van het transport.” De ambitie is om een langdurige samenwerking aan te gaan, waarbij Route42 specifiek voor TVM en haar leden innovaties gaat ontwikkelen.

Max den Dopper, medeoprichter  Route42: “Wij zijn enorm trots dat TVM ons geselecteerd heeft als partner. Niet alleen biedt de samenwerking ons een kans als startup om ons verder te ontwikkelen, maar ook direct de mogelijkheid om onze technologie in te zetten voor een prachtig maatschappelijk doel als het verbeteren van de veiligheid van transport op weg en water.

De afgelopen maanden hebben experts van TVM verzekeringen en Route42 al gewerkt aan concrete plannen om in het loop van dit jaar te starten met een grootschalige pilot om met behulp van slimme technieken daadwerkelijk bij te dragen aan de transportveiligheid. De techniek van Route42 is al getest in de Dakar Rally en kan worden toegepast om bijvoorbeeld ongevallen te voorkomen als gevolg van klapbanden, te hoge snelheid of chauffeurs die afgeleid zijn door het gebruik van mobiele telefoons. Uiteindelijk werken TVM en Route42 naar een platform waarop innovatie oplossingen van Route42 worden aangeboden die leden van TVM en TVM zelf helpen in het veiliger en efficiënter werken.

De samenwerking met Route42 past in de keuze die TVM verzekeringen vorig jaar maakte om na 28 jaar sportsponsoring te gaan kiezen voor maatschappelijke inzet van sponsoring”

Arjan Bos, bestuursvoorzitter TVM: “TVM wil haar kennis en mogelijkheden inzetten voor een veiligere samenleving. Dat betekent concreet dat wij onze klanten gaan helpen om hun transport veiliger te maken. TVM wil daarin vooroplopen en een betekenisvolle bijdrage leveren aan een veiliger vrachtvervoer.”

Route42 is een jong en dynamisch bedrijf die ‘slimme oplossingen’ op de markt brengt in de transportsector en scheepvaart. De applicaties van Route42 geven niet alleen inzicht in de prestaties van het transportmiddel (merkonafhankelijk) en/of de bestuurder maar kunnen ook direct alarmeren, besparen of bijsturen. De revolutionaire zelfregulerende Route42 ‘hub’ kent een breed scala aan applicaties die zorgen voor kostenbesparing en verduurzaming.

Dezelfde hardware wordt ook ingezet om bij te dragen aan transportveiligheid. Voorbeeld hiervan is een applicatie die rijgedrag in kaart te brengt om zo beter inzicht te geven in ‘onveilige’ situaties en hierop acties te ondernemen.

Kunt u ook ondersteuning gebruiken bij uw startende, innovatieve onderneming in de Logistiek?

Neem contact op met programma manager: Coen de Lange.

Geef de eerste reactie