Dinalog stimuleert unieke Masteropleiding Douane en Nederlands Bedrijfsleven met scholarships

 

Dinalog, het kennisinstituut van de Topsector Logistiek, stelt vierentwintig scholarships beschikbaar voor het nieuwe Master in Customs and Supply Chain Compliance programma van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

 

Deze Masteropleiding is ontwikkeld in zeer nauwe samenwerking met de brancheorganisaties, douane en RSM en behandelt de nieuwste kennis en inzichten op het gebied van Douane, belastingen, handelswetgeving en compliance. De Dinalog RSM Scholarships vertegenwoordigen een totale waarde van € 120.000 en beogen deelname aan deze studie te vereenvoudigen.

 

Het programma Master in Customs and Supply Chain Compliance programma start begin 2015 en heeft tot doel de kennis te vergroten van het Europese Douanerecht, internationale logistieke ketens en informatiemanagement. De studie is toegankelijk voor medewerkers uit de overheid en het bedrijfsleven. Remco Overwater, managing director Dinalog vindt de opleiding een ‘must’ voor logistieke professionals: “Nederland heeft een uitstekende naam op het gebied van douane en douane afhandeling. Deze masteropleiding bouwt daar op voort met nieuwe kennis en inzichten, die de cruciale strategische samenwerking tussen douane en bedrijfsleven nog verder verbeteren. Uiteindelijk zal deze opleiding bijdragen aan het vergroten van de voorsprong die de Nederlandse logistieke sector heeft ten opzichte van het buitenland”.

 

Het programma bestaat uit drie pijlers:

–        Internationale douane- en handelsregelgeving

–        Supply Chain Management

–        Informatiesystemen en compliance

 

Iedereen die is toegelaten tot het Master in Customs and Supply Chain Compliance programma zal in aanmerking komen voor een beurs van € 5000. Deze beurzen zullen worden toegekend op basis van een motivatiebrief en een persoonlijk gesprek. De douane, RSM en Dinalog hebben afgesproken dat als de kosten van de opleiding gedekt zijn, de eventuele overwaarde in een fonds gestort wordt om nieuwe scholarships mee te financieren.  Het programma is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Nederlandse koepelorganisaties in de logistiek en de Nederlandse douane en wordt uitgevoerd onder leiding van RSM. Ook de TU Delft, de TU Eindhoven en de Juridische Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn bij de uitvoering betrokken.

 

‘Door de samenwerking met de TU Delft, de TU Eindhoven en de Juridische Faculteit van de Erasmus Universiteit bieden we een inhoudelijk sterk programma dat uniek is in de wereld van internationale handel’, aldus Prof.dr. Rob Zuidwijk van RSM, Academic Director van het programma.

 

Het programma is door de unieke inhoud aantrekkelijk voor iedereen die dagelijks te maken heeft met internationale goederenhandel en internationale douane- en handelsregelgeving. Deze  personen kunnen werkzaam zijn bij douanediensten, andere overheden, logistieke bedrijven of handelsorganisaties, maar ook in de zakelijke dienstverlening, met name op het gebied van consultancy, recht, belastingadvies en accounting. De modulaire opzet, waarbij gedurende de gehele studieperiode van 28 maanden slechts 10 keer enkele aaneengesloten dagen college in Rotterdam wordt gegeven, samenmet een digitale leeromgeving waarbij op afstand kan worden gestudeerd, maakt het programma bijzonder aantrekkelijk om vanuit binnen- of buitenland in combinatie met een reguliere baan te volgen. Alle informatie over het programma is hier te vinden.

 

De Douane is onderdeel van de Belastingdienst. Douanemedewerkers controleren of reizigers of bedrijven belasting moeten betalen als zij goederen invoeren. Er wordt ook gecontroleerd of goederen voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, economie, gezondheid en milieu. www.belastingdienst.nl/douane

 

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) wordt consequent gerekend tot de top 10 business schools in Europa en tot de top 3 in onderzoek. RSM richt zich primair op het ontwikkelen van zakelijke leiders met internationale carrières die gewapend met hun innovatieve gedachtegang een duurzame toekomst kunnen inslaan dankzij een gamma bachelor, master, MBA, PhD en executive programma’s van het hoogste niveau. www.rsm.nl

 

Dinalog, Dutch Institute for Advanced Logistics, is het kennisinstituut waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid samenwerken aan het nationale programma van het Strategisch Platform Logistiek om de sector logistiek en supply chain management te innoveren. Dat gebeurt met ruim 50 R&D en demoprojecten, nationaal en internationaal, en investering in Human Capital. MKB kennisverspreiding en valorisatie zorgt ervoor dat nieuwe kennis tot in de haarvaten van de logistieke sector beschikbaar komt.  Dinalog driven by open innovation.

 

Meer informatie? Neemt u dan contact op met Dinalog.

Geef de eerste reactie