Doorbraken creëren in schone en emissievrije bouwlogistiek

De transitie naar schone en emissievrije bouw is volop in beweging. Innovaties in de bouwlogistiek spelen hierin een belangrijke rol. Hoe komen we tot schone en emissievrije bouwplaatsen en bouwlogistieke ketens? Welke belangrijke stappen zijn daarin al gezet en hoe kunnen we versnellen?

Laat u inspireren en ga hierover in gesprek tijdens de 2e Inspiratiesessie Bouwlogistiek op dinsdagmiddag 27 juni. Wij verwelkomen u graag in de Jaarbeurs MeetUp in Utrecht.

Innoveren met impact

Het kennis- en innovatieprogramma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen van de Topsector Logistiek is nu ruim een jaar onderweg. In dit programma werkt de Topsector vanaf begin 2022 samen met overheden, marktpartijen en kennisinstellingen aan de verduurzaming van de bouwlogistiek, als onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen. De resultaten uit de onderzoeks- en opschalingsprojecten worden de komende jaren met een zo groot mogelijke impact op de reductie van stikstof in de keten uitgerold.

Onderwerpen

● Hoe om te gaan met energieplanning en monitoring op de bouwplaats?
● Wat is er nu al mogelijk om de stikstof-uitstoot te voorspellen, meten en monitoren?
● Welke rol spelen Living Labs binnen het huidige programma, zowel vanuit opschaling als onderzoek?
● Hoe draagt innovatie in bouwlogistiek bijvoorbeeld bij aan de realisatie van emissievrije modulaire bouwoplossingen?

Bekijk hier het programma.

Doelgroep

De Inspiratiesessie Bouwlogistiek is bedoeld voor iedereen die vanuit de praktijk of beleidsmatig te maken heeft met bouwlogistieke vraagstukken, of juist op zoek is naar nieiuwe inzichten en oplossingen die bijdragen aan een schone en emissiearme bouwlogistiek.

Geef de eerste reactie