Drie consortia aan de slag binnen TKI Toeslag call 2021-1ste call

Duurzame businessmodellen in supply chains, versnellen van digitalisering, capaciteitsmanagement in de zorg, logistieke organisatie in een complexe multi-stakeholder omgeving, boekingsplatformen in internationale logistiek en onderzoek tussen wetenschap en praktijk stonden centraal in deze TKI PPS toeslagcall 2021. 

Deze call voor aanvraag van PPS-toeslag draagt bij aan de uitvoering van het Actieprogramma Topsector Logistiek 2020-2023 dat past binnen de inzet van het kabinet op missiegedreven innovatiebeleid en topsectoren (zie www.topsectorlogistiek.nl). Deze call volgt de structuur van het Actieprogramma en de Kennis en Innovatieagenda van het TKI Logistiek.

Samenwerkingsprojecten zijn onderzoeksprojecten die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen. De minimale omvang van een consortium is twee bedrijven en één kennisinstelling.

Gehonoreerde projecten
De gehonoreerde projecten zijn:

Collaborative Decision Making (CDM) in a Multi Stakeholder Environment for a Smart Landside Operation at Airports (CDM@Airports)
Projectleider: Donald Ropes, Giovanni Douven
Partners: InHolland, Air Cargo Netherlands (ACN), Jan de Rijk Logistics, Menzies, Royal FloraHolland, Cargohub B.V., Malaysian Airlines

Dit onderzoeksproject gaat in op het onderwerp logistieke organisatie in een complexe multi-stakeholder omgeving. Het project heeft tot doel manieren te vinden om de voorwaarden te scheppen waaronder logistieke bedrijven gegevens met elkaar gaan uitwisselen met als doel: samen werken aan een effectief planningsconcept in een complexe omgeving met meerdere belanghebbenden. Het doel is om kennis te ontwikkelen voor een planningsconcept voor gezamenlijke besluitvorming tussen lucht vrachtbelanghebbenden op (Europese) luchthavens. Hoe kan een neutrale governance worden opgezet om digitaal te werken en om samen te innoveren en systeemwaarde te creëren voor deelnemende partijen.

Fundaments for a Construction Logistics Control Tower (CLCT)
Projectleider: Jannette de Bes – van Staalduinen
Partners: TNO, Transport en Logistiek Nederland, Bouwend Nederland, VolkerWessels Materieel & Logistiek, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Combinatie Beens Groep/Count & Cooper, TiQiT, DuraVermeer Infra Regio Noordwest, PK waterbouw, Rutte Civiel, Combinatie Kademakkers V.O.F. (Van Steenwijk, Mobilis TBI en Van Gelder), Universiteit Twente, TU Delft.

De groeiende stedelijke bevolking leidt tot een aanzienlijke toename van nieuwe stedelijke bouwprojecten naast de toch al omvangrijke onderhoudsopgave voor infrastructuurprojecten, terwijl de bouwsector nu al verantwoordelijk is voor een derde van het wegvervoer in Nederland. De ambities voor zero emissie stadslogistiek dragen bij aan zowel het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit (Schone Lucht Akkoord), als aan het verkleinen van de CO2-voetafdruk in Nederland (Klimaatakkoord). Bovendien legt de zogenaamde stikstofcrisis grote druk op de bouwsector. De Nederlandse overheid en gemeenten worstelen met het ontwikkelen van strikte, maar realistische en haalbare beleidsmaatregelen om de vervuiling terug te brengen naar zero emissieniveaus. In de afgelopen jaren is veel inzicht verkregen in het gebruik van bouwconsolidatiehubs, die succesvol blijken te zijn in het verminderen van transporten en emissies. Onderzoek toont ook het gebrek aan goede IT-tooling aan om informatie-uitwisseling en supply chain-samenwerking in de bouwlogistiek te ondersteunen.Het doel van dit project is het ontwerpen van de fundamenten voor Construction Logistics Control Towers (CLCT’s) in de bouwlogistiek.

Platforms and digital transformation in logistics (PLATO)
Projectleider: Jannette de Bes – van Staalduinen
Partners: TNO, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Tilburg, SmartPort, Port of Rotterdam, Evofenedex, Transport Logistiek Nederland, Royal Flora Holland, Fourkites, Shippeo, Big Mile

Logistiek en supply chain management zijn in toenemende mate afhankelijk van informatietechnologieën die bedrijven in staat hebben gesteld om effectief samen te werken door activiteiten te synchroniseren en middelen te delen. Deze samenwerking voegt waarde toe aan de supply chain. Met de opkomst van externe platformaanbieders doemt de dreiging van een “winner takes all”-scenario op. In een dergelijk scenario zou een kleine selectie van platformaanbieders de markt beheersen en zouden LSP’s veel van hun concurrentievoordeel verliezen. Dit scenario zou op termijn nadelig zijn voor de concurrentiekracht en duurzaamheid van de gehele Nederlandse logistieke sector. Om de Nederlandse logistieke functie te ondersteunen, wil het consortium de transitie van de Nederlandse logistieke sector naar een meer digitale en duurzame toekomst helpen vergemakkelijken.

Geef de eerste reactie