Duurzame Living Labs Fase 2: Lighthouse projecten

NWO en het TKI Dinalog hebben besloten om de ontwikkeling van een aantal Duurzame Living Labs met een NWO Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI) benadering te faciliteren voor de Topsector Logistiek, waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht bij de Topsector Water & Maritiem en de Topsector Energie. Middelen kunnen worden aangevraagd om de living labs verder te ontwikkelen en onderzoek in deze living labs op te zetten en uit te voeren met een stevig interdisciplinair samengesteld consortium. Voor meer informatie zie de call for proposals.

Waarvoor
Het inzetten van de middelen in deze call (fase 2) heeft tot doel het opzetten van vernieuwende living labs waarin onderzoek wordt gedaan en experimenten worden uitgevoerd. Het gaat om inspirerende lighthouse projecten waarbij de verwachting is dat het een combinatie betreft van vernieuwend fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek van hoog niveau, dat door zijn zichtbaarheid bijdraagt aan de toepassing en opschaling van de ontwikkelde inzichten en oplossingen en op die manier aan structurele veranderingen. Vernieuwing van het transport- en mobiliteitssysteem zal in ieder project de hoofddoelstelling zijn.

Voor wie
Aanvragen voor Lighthouse projecten worden door de hoofdaanvrager namens het projectconsortium ingediend:

  • De hoofaanvrager is senior onderzoeker aan een Nederlandse universiteit, lector aan een hogeschool of senior onderzoeker bij een TO2-instelling dan wel een NWO- of KNAW-instituut.
  • Publieke en/of private stakeholders moeten bij het project betrokken worden, maar kunnen zelf geen aanvraag indienen.
  • Stakeholders moeten onderdeel uitmaken van het projectconsortium.
  • Naast private en/of publieke stakeholders die mogelijk nauw betrokken zijn, bestaat het consortium ook uit andere stakeholders (zoals bewoners, stichtingen, etc.) waarbij het van belang is dat ze tijdens het project meedenken over innovatie en implementatie.
    In de consortia zijn zowel alfa-, bèta- als gammaonderzoekers betrokken.

Zie voor meer informatie de call for proposals.

Aanvragen
Er kunnen middelen worden aangevraagd voor het opzetten en inrichten van een living lab waarin onderzoek zal plaatsvinden. Hieronder vallen dataverzameling, dataverwerking, onderzoek, kennisoverdracht en het managen van het consortium. De maximale subsidie per aanvraag bedraagt € 2.000.000. De minimale aan te vragen subsidie bedraagt € 1.000.000. Daarnaast is er een verplichte cofinanciering van 33% (1/3) van het totale projectbudget. Bij aanvraag van de maximale subsidie bedraagt het totale projectbudget dus minimaal € 3.000.000.

Een living lab-aanvraag bestaat uit twee deelbegrotingen. Elke deelbegroting heeft een begrotingsformulier (Excel met drie tabbladen). De twee deelbegrotingen bij elkaar vormen de begroting voor het living lab.

Zie voor meer informatie de call for proposals.

Deadline 
De deadline voor het indienen van aanvragen is 19 februari 2019, om 14:00 uur CE(S)T.
Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Klik hier voor meer informatie. 

Geef de eerste reactie