Duurzame logistieke oplossing voor inzameling bedrijfsafval Amsterdam-Zuidoost

Onder de noemer ‘Zuidoost Circulair’ geeft een consortium van bedrijven in Amsterdam-Zuidoost – de Johan Cruijff Arena, ING, ABN AMRO, CSU, Nationale Nederlanden, Nuon, AMC en de Hogeschool van Amsterdam – samen met TNO, SUEZ en Renewi het startsein voor het initiatief Logistiek Slim Samenwerken. Deze proef heeft tot doel een duurzamere oplossing voor de logistiek van afvalinzameling te realiseren. Met als resultaat schonere lucht en minder (en schonere) inzamelwagens door de gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval.

Steeds meer bedrijven en organisaties nemen actief de verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin zij werken. Zo ook in Amsterdam-Zuidoost, waar verschillende partijen de handen ineengeslagen hebben om onder leiding van TNO en met ondersteuning van de Hogeschool van Amsterdam dicht bij huis tastbare duurzame projecten te realiseren. Dit doen zij door projecten te starten waarmee zij in de praktijk kunnen ontdekken hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie in hun wijk.

Samen werken aan duurzame inzameling bedrijfsafval
Waar gemeenten verplicht zijn het huishoudelijk afval op te halen, is de bedrijfsafvalmarkt geliberaliseerd: bedrijven kunnen hun eigen bedrijfsafvalinzamelaar kiezen. Omdat zij verplicht zijn steeds meer afval gescheiden aan te bieden, neemt het aantal verkeersbewegingen in de toekomst alleen maar toe en daar valt winst te behalen. Voor de deelnemende partijen aan de proef Logistiek Slim Samenwerken reden om samen aan een duurzamere oplossing te werken.

Tijdens de proef werken SUEZ en Renewi in samenwerking met het consortium aan de gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval. Beide afvalverwerkers hebben de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES) ondertekend en hierbij sluit deze proef goed aan. Door de krachtenbundeling tussen afvalinzamelaars en bedrijven kunnen de CO2-uitstoot en het aantal transportbewegingen sterk worden verminderd. Zo zorgt de inzet van minder en schonere inzamelwagens voor minder geluidsoverlast, een verhoging van de verkeersveiligheid en een betere doorstroming van verkeer. Het nieuwe logistieke model voor afvalinzameling krijgt gestalte in de pilot Cross Chain Control Center (4C) die mede wordt gefinancierd door de Topsector Logistiek.

Vervoersstromen slim bundelen
Onder leiding van TNO en Hogeschool Amsterdam is de afgelopen periode goed bekeken op welke manier de proef het best ingericht kon worden en welke hobbels genomen moesten worden. Het resultaat is dat Renewi en SUEZ hun vervoersstromen slim gaan bundelen en het afval op een schonere manier vervoeren. SUEZ zet tijdens de pilot een elektrisch voertuig in voor de inzameling van organisch afval, oliën en vetten, glas, kunststof, koffiedik en koffiebekers. Renewi verzorgt de inzameling van papier en karton tijdens deze proef.

Structureel vervolg bij succes
De proef Logistiek Slim Samenwerken gaat op 3 september van start en duurt vijf maanden. Dat biedt een unieke mogelijkheid om gezamenlijk met ketenpartners slimme en milieuvriendelijke logistieke oplossingen te verkennen. Wanneer de proef een succes blijkt, kijken de partijen samen naar een structureel vervolg, waarbij andere bedrijven in Amsterdam-Zuidoost uiteraard kunnen aansluiten.

Geef de eerste reactie