Stedelijke Distributie

Duurzame stedelijke distributie kan sneller groeien

Duurzame stedelijke distributie is in opmars. Bedrijven als Cargohopper en Binnenstadservice zijn er in geslaagd geheel zelfstandig een businessmodel te ontwikkelen dat loont. Toch is er behoefte aan overheidssturing in wet- en regelgeving, zowel op gemeentelijk als op nationaal niveau. Dat is gebleken tijdens het jaarcongres van de Topsector Logistiek op 1 april in de Doelen in Rotterdam.

Het congres ‘Mapping the future of logistics’ was met 900 deelnemers volgeboekt. Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek, opende de dag door verleden, heden en toekomst van de Nederlandse logistiek samen te vatten. Volgens hem wordt de logistiek met recht een topsector genoemd. Maar, zo waarschuwde Veenman, samenwerking binnen de triple helix van bedrijven, overheden en kennisinstellingen is hard nodig als Nederland zijn kennis- en innovatievoorsprong en daarmee de internationale toppositie wil behouden.

Break out sessies

Samenwerking kwam ook terug in het vervolg van het progamma. Dat bestond uit break out sessies over onder meer datamining, 4C in de circulaire economie, e-fulfillment en synchromodaal transport. Tijdens de sessie ‘Logistiek op het snijvlak van bereikbaarheid, duurzaamheid en competitie’ ontstond een levendige discussie over kansen en uitdagingen voor stedelijke distributie en de synergie van markt en overheid. Distributie in de last mile bloeit dankzij de komst van webshops en de bevolkingsgroei. Tegelijk nemen eisen toe, vooral op het gebied van leefbaarheid en milieu. Bedrijven als Cargohopper en Binnenstadservice hebben er een geheel eigen businessmodel van gemaakt. Ze zijn het levendige bewijs dat de markt een antwoord heeft op de hedendaagse eisen, onder meer door het bundelen van leveringen en elektrisch vervoer.

Overheid als aanjager
Toch groeide tijdens de break out sessie in de zaal de overtuiging dat duurzame stadsdistributie sneller kan groeien als de overheid actief zou meedenken en aanjagen. Lokale overheden zijn onmisbaar bij het scheppen van wettelijke en beleidskaders, het creëren van schaal en van ruimte voor distributiehubs aan de rand van de stad. Helaas ontbreekt binnen veel overheden de kennis voor het ontwikkelen van een integrale strategie die helderheid schept voor marktpartijen, stelde Goos Kant van Ortec: “Te vaak nog worden maatregelen genomen die niet handig zijn. Ook is het landelijk nodig om dingen te reguleren, want met elke gemeente apart rond de tafel gaan zitten, werkt niet.” Cargohopper vulde aan hoe de regels per gemeente en zelfs per vervoersmodaliteit kunnen verschillen. Als de regierol centraal wordt belegd, dan wordt versnippering voorkomen en kan de duurzame stedelijke distributie sneller groeien, denkt Kant: “De VNG lijkt me een logische partij, maar die geeft vooralsnog niet thuis.” Geen directe oproep, maar wie pakt de handdoek op als centrale autoriteit?

Mapping the Future of Logistics
Mapping the Future of Logistics is het eerste jaarcongres van de Topsector Logistiek. Het congres werd op 1 april georganiseerd door Connekt en Dinalog, NWO en TNO. De drie laatstgenoemden bundelen vanaf zomer 2015 hun logistieke activiteiten in het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Logistiek, zo werd bekend tijdens het jaarcongres.

Lees ook
> Meer geld voor slimme, efficiënte en duurzame logistiek

Geef de eerste reactie