Cross Chain Collaboration Center (4C)

Eerste informatie bekend over Crossover-programma

Met het ‘Cross-over programma’ financiert NWO onderzoek in publiek-private samenwerking (PPS) dat gericht is op het bereiken van significante impact op maatschappelijke uitdagingen, waarbij de onderzoeksthema’s meerdere topsectoren verbinden. Breed samengestelde interdisciplinaire consortia, bestaande uit publieke en private partners, kunnen onderzoeksinitiatieven als een samenhangend voorstel indienen. De partners financieren de helft van het initiatief, NWO financiert de andere helft.

NWO wil met dit programma het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem versterken met hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappers uit uiteenlopende disciplines worden gestimuleerd om grote vraagstukken gezamenlijk te benaderen en de verbinding met toepassingsgericht onderzoek te leggen. Waar onderzoekers samen werken aan vragen die afzonderlijke kennisterreinen overstijgen, kunnen zij elkaar inspireren en kan grote vooruitgang worden geboekt.

In vergelijking met de ‘reguliere’ topsectoroverstijgende publiek-private samenwerkingen bestrijken de beoogde projecten in het Cross-over programma een breder palet van topsectoren en andere onderzoeksagenda’s; ook is het beschikbare subsidiebudget per project aanzienlijk hoger. NWO verwacht dat met deze nieuwe vorm van samenwerken onderzoek met een grote maatschappelijke/economische impact tot stand komt.

Opzet call
Download een presentatie waarin de opzet van het programma is weergegeven:

Geef de eerste reactie