Eerste sectorbeeld ontwerpende ingenieurswetenschappen aan Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gepresenteerd

In de derde week van juni is het sectorbeeld overhandigd op het ministerie van OCW.  Het sectorbeeld is ontstaan door een samenwerking van 4TU en de RUG. In het sectorbeeld worden 3 pijlers in detail beschreven, namelijk Industrieel Ontwerpen, Technische Bestuurskunde en Bedrijfskunde (TBB) en Ontwerp van de Ruimtelijke Omgeving.

In het sectorbeeld worden de gezamenlijke plannen voor de komende jaren gepresenteerd in relatie tot het versterken van missie-gedreven ontwerpgericht onderzoek, talentontwikkeling etc. In dat kader krijgt de sector logistiek en het thema mobiliteit binnen het stuk over Technische Bestuurskunde en Bedrijfskunde ruim de aandacht. Zie pagina 13, en 45-50.

ir. A.W. Veenman, boegbeeld Topsector Logistiek – Dit sectorbeeld slaat de spijker op zijn kop als het gaat over de integratie van ontwerpvraagstukken en de behoeften van onze maatschappij. In een hands-on sector als de logistiek hebben we zowel goed ontworpen oplossingen, als een diep inzicht in maatschappelijke acceptatie nodig. De onderzoekslijnen die in het sectorbeeld geschetst worden vormen daarmee een belangrijke kennisbasis voor ons werk in de Topsector Logistiek.

“Technologie en Maatschappij in Balans” – een nieuw sectorbeeld van de ontwerpende ingenieurswetenschappen – is aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gepresenteerd. In dit rapport wordt een beeld geschetst van de unieke kracht en potentiële maatschappelijke impact van deze sector die Industrieel Ontwerpen, Ontwerp van de Gebouwde Omgeving, en Technische Bestuurskunde en Bedrijfskunde omvat. Er wordt met name aandacht besteed aan de rol van de sector bij het linken van technologische ontwikkelingen aan de behoeften van mens en maatschappij, waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan het oplossen van een aantal van de meest urgente maatschappelijke vraagstukken.

Op 23 juni 2021 overhandigden Ena Voûte, decaan van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft en professor Karin Schroen van Wageningen University & Research het rapport aan het team van de directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid van het ministerie.

Klik hier voor het uitgebreide artikel.

 

Geef de eerste reactie