Service Logistiek

Eindrapportage MaselmaBridge: impact in de maritieme sector

Vier jaar onderzoek binnen het Maselma project naar proactieve service logistiek in de maritieme sector heeft veel wetenschappelijke kennis en praktische inzichten opgeleverd. In het MaselmaBridge project zijn de vervolgstappen gezet die moeten leiden tot concrete implementaties van nieuwe concepten. Daarmee is just-in-time maintenance weer een stap dichterbij.

Gedeelde belangen
Een fors consortium van kennisinstellingen en bedrijven startte medio 2013 een omvangrijk innovatieproject om doorbraken te realiseren in de maritieme sector. Asset owners voelden een grote druk om reductie van total cost of ownership te realiseren. Original equipment manufacturers en service providers waren tegelijkertijd geïnteresseerd in het opbouwen van een duurzame relatie met hun klanten om daarmee hun diensten uit te kunnen breiden.

Complexe sector
Ten opzichte van andere sectoren, is de maritieme sector – service logistiek gezien – bijzonder complex. Zo is het gebruiksprofiel gecompliceerd. De omstandigheden waarin deze assets gebruikt worden zijn extreem. Bovendien is de locatie van de assets vaak wisselend, hetgeen de bevoorrading en uitvoering van (gepland en ongepland) onderhoud bemoeilijkt. Daarnaast kenmerken de assets zich veelal door “one offs”. Dat maakt voorspelling van onderhoudsbehoefte op basis van statistieken vrijwel onmogelijk. Tot slot is de branche conservatief te noemen. Dit uit zich onder meer in veelal moeizame relaties tussen de asset owner en de original equipment manufacturer en in een beperkt lerend vermogen van deze sector.

Action Research
Kenmerkend voor Maselma was de ‘action research’ aanpak. Concepten werden ontwikkeld en direct in de praktijk in zogenaamde proeftuinen toepast. Leerpunten werden vervolgens weer gebruikt voor verdere conceptontwikkeling. Op die manier was de inbreng van bedrijven groot. De proeftuinen kenden bovendien een mechanische, elektrische en casco signatuur, zodat alle partners actief werden betrokken. Daarnaast waren kennisdisseminatie en valorisatie zeer belangrijk. Via tientallen studenten, presentaties op nationale en internationale fora en factsheets is veel tractie gecreëerd in de maritieme sector.

Continu proces
Met het innovatieproject Maselma is een initiatief gestart waarin maritieme ketenspelers daadwerkelijk met elkaar innoveren. Tegelijkertijd liet Maselma ook zien dat samenwerking helemaal niet makkelijk is en dat er nog een wereld te winnen is. Daarom was het consortium zeer verheugd dat de samenwerking met, inmiddels, TKI Dinalog in MaselmaBridge kon worden gecontinueerd.

Voor de projectresultaten van MaselmaBridge zie addendum (pagina 21 t/m 25):

Geef de eerste reactie