Cross Chain Collaboration Center (4C)

Ervaringen met logistieke innovatie in de sierteeltsector

Video van 3.50 minuten waarin kwekers en exporteurs van bloemen vertellen hoe zij hun horizontale samenwerking hebben opgezet en welke voordelen ze in de praktijk ervaren

Toelichting:
De Nederlandse sierteeltsector wil graag haar mondiale toppositie behouden en versterken. Verschillende exporteurs zijn daarom een horizontaal samenwerkingsverband ‘Van plant tot klant’ met elkaar aangegaan om de kwaliteit van de producten te verbeteren en kosten te verlagen. In de video komen onder meer de exporteurs Noviflora, Hamiplant en Dynaplant aan het woord. Zij werken onder andere samen met de TU Eindhoven en TKI DINALOG om de horizontale samenwerking daadwerkelijk van de grond te krijgen. De samenwerking is binnen het IPCW (International Plant Center Westland) opgezet. De marktpartijen geven aan dat ze samen werken om de keten transparanter te maken, door op een gestandaardiseerde wijze informatie uit te wisselen. Dit gebeurt met RFID-technologie, waarmee producten en karren gescand worden en deze data direct gebruikt kan worden. Zo treden er minder vertragingen op in de keten. Daarnaast hebben de exporteurs samen met de kwekers gekeken hoe het proces beter ingericht kan worden. Kwekers die gebruik maken van RFID kunnen deze informatie direct sturen naar de exporteurs, die dan de keten richting de eindklant kunnen optimaliseren. De exporteurs geven aan dat elke partij in de keten profijt kan hebben van de samenwerking. Inmiddels is fase 2.0 van de samenwerking ingegaan, waarin de samenwerking wordt opgeschaald.

In de video geven Dinalog, TUEindhoven, Noviflora, Dynaplant en Hamiplant hun ervaringen met horizontale samenwerking tussen exporteurs in de sierteelt.

Terug naar stap 6 Terug naar overzicht

Geef de eerste reactie