Internationale samenwerking

Europese kansen voor het technology mapping innovatiepotentieel

Grenzeloze Logistiek
Het Vlaams-Nederlandse Interreg project ‘Grenzeloze Logistiek’ heeft als doel de logistieke sector in de grensregio Vlaanderen – Nederland op duurzame wijze te verstevigen door de samenwerking tussen de vele logistieke bedrijven te versterken en hun innovatiekracht te ondersteunen. Dit ter ondersteuning van het uitgroeien van de grensregio Vlaanderen-Nederland tot de logistieke draaischijf van Europa. In dit rapport wordt het verband gelegd van het Vlaams-Nederlandse innovatiepotentieel met Europese kansen.

Technology Mapping
Binnen het onderdeel Technology Mapping van het project ‘Grenzeloze Logistiek’ heeft het VIL in samenwerking met POM Antwerpen en Dinalog het innovatiepotentieel van de Vlaamse logistieke sector in beeld gebracht, welke vervolgens door Dinalog is getoetst aan de Nederlandse sector. Hiermee werd een eerste internationale vertaalslag gemaakt. Technology Mapping heeft geïdentificeerd waar processen kunnen worden bijgestuurd met het oog op een hoger en duurzamer rendement. Deze processen vallen binnen de volgende drie innovatiedomeinen:
1. Logistieke conceptontwikkeling
2. Technologie & ICT ontwikkeling
3. Sociale innovatie

Uit de Technology Mapping exercitie zijn vier thema’s als meest belangrijk geïdentificeerd met innovatiepotentieel, welke zijn verdiept in grensoverschrijdende workshops:
1. HR&Imago
2. Douane & ICT
3. Duurzame transport & logistiek
4. E-commerce en retourlogistiek

Europese Kansen
Logistiek is per definitie internationaal. Voor de Vlaams-Nederlandse logistieke sector is de Europa en de Europese Unie van groot belang. De regelgeving is namelijk binnen Europa op veel vlakken geharmoniseerd. Te denken valt aan douane-afspraken en het aansluiten van wegennetten van diverse landen. Maar ook de toenemende Europese milieuwetgeving heeft grote impact op de logistieke sector.
Door globalisering worden internationale logistieke netwerken steeds belangrijker. Via de EU en de daaraan gekoppelde interne markt kan de kennis en kunde binnen heel Europa verzilverd worden. Maar ook heeft globalisering en economisch groei invloed op de zwaartepunten van logistieke netwerken en locatie van logistieke hubs. Dit is van invloed op de logistieke concurrentiepositie van de Vlaams-Nederlandse grensregio en kansen voor verbindingen met het Europese achterland.

Om het innovatiepotentieel van de Vlaams-Nederlandse grensregio te benutten, moet de logistieke sector ook over de grenzen kijken voor kansen. Hierbij is de positie van de grensregio in Europa van belang, alsmede ontwikkelingen in de markt en kansen voor innovatie. In dit rapport worden deze verkend, waarbij nog specifiek wordt ingegaan op de 4 geïdentificeerde thema’s met innovatiepotentieel. Er wordt gebruik gemaakt van voorbeelden van lopende initiatieven zowel in de grensregio als daarbuiten, om de lezer te inspireren tot gebruikmaking van het innovatiepotentieel.

Geef de eerste reactie