Bijeenkomst optimalisatie ketens van webshops

Digitalisering neemt een grote vlucht. We communiceren online, luisteren muziek en kijken t.v. online, we  werken steeds vaker online en doen ook onze inkopen en boodschappen online. Deze trend van digitalisering is ook duidelijk zichtbaar in het toenemende aantal webshops. Hoewel dit veel voordelen met zich mee brengt zijn er ook nog veel uitdagingen. Vooral omtrent de bedrijfsvoering en ketenprocessen van webshops spelen nog veel problemen. Hierover organiseert de Hogeschool Utrecht (HU) op 7 april van 17.00 tot 19.30 uur een ronde tafel discussie.

 

Aanleiding tot de oproep

De aanleiding tot deze oproep is een eerder onderzoek naar procesvolwassenheid binnen de supply chain van een webshop in 2015. Hieruit kwam naar voren dat de samenwerking tussen ketenpartners en de webshops sterk verbeterd kon worden. Door middel van de inzet van een procesvolwassenheidscan bleek dat de onderlinge afstemming van processen onvoldoende was.

 

Als hogeschool wensen we, in samenwerking met de beroepspraktijk, een vervolg aan te geven aan dit onderzoek. Hiervoor willen we eerst inventariseren welke vraagstukken er leven en waarvan de oplossing leidt tot een significante verbetering voor de doelgroep (webshops). Een voorbeeld zou bijvoorbeeld het retourvraagstuk kunnen zijn.

 

Wat we aanbieden

Op korte termijn (7 april) een discussie platform waar we met elkaar de problematiek die nu speelt helder krijgen. Daarnaast op langere termijn een onderzoek naar belangrijke en binnen de beroepspraktijk op te lossen vraagstukken die voortkomen uit de gestelde problematiek. We bieden daar dan studenten bij aan die bij uw bedrijf het onderzoek komen uitvoeren. De resultaten van alle deelnemers worden gebundeld en door het lectoraat nader onderzocht om te komen tot conclusies, aanbevelingen en (deel)oplossingen voor de gestelde problematiek.

 

Bent u manager/eigenaar bij een webshop? Herkent u de uitdagingen? Meldt u dan nu aan voor deelname aan de bijeenkomst van 7 april. Dit doet u door een mail te sturen naar marja.exalto-sijbrands@hu.nl onder vermelding van uw naam, functie en bedrijfsnaam. U ontvangt in de week van 7 april de exacte locatie van de bijeenkomst (aan de Daltonlaan in Utrecht). Tijdens de bijeenkomst zijn broodjes en drinken beschikbaar.

 

Deze bijeenkomst is een initiatief van het lectoraat Procesinnovatie en Informatie Systemen onder leiding van lector Pascal Ravesteijn.

Geef de eerste reactie