CIRCO track medische disposables

CIRCO track medische disposables – Aan de slag met het ontwikkelen van circulaire business 

Medische eenmalige producten, zoals mondkapjes, handschoenen en verpakkingen worden op grote schaal toegepast in de medische sector, des te meer in de huidige coronatijd. Tijdens de nieuwe driedaagse CIRCO-track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen. U wordt op weg geholpen in een gefaciliteerd designproces, met kennis, instrumenten en interactie met bedrijven en ontwerpers. U ontwikkelt een lange termijnvisie met een concreet plan om direct te kunnen starten. Voorafgaand aan deze driedaagse track wordt op 9 september een informatiebijeenkomst georganiseerd om de uitdagingen in kaart te brengen en te bepalen welke ketenpartijen er voor de driedaagse track moeten worden uitgenodigd.

CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan in samenwerking met Federatie NRK, TKI Dinalog en MPZ milieu platform zorgsector, om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet.

Helaas zijn de meeste producten en verpakkingen nog niet ontworpen met het oog op slim en veilig hergebruik of recycling. Jaarlijks geven we in Nederland circa 5 miljard euro uit aan geneesmiddelen. Hiervan wordt jaarlijks voor tenminste 100 miljoen euro ongebruikt weggegooid, waarvan 40 procent onnodig in de afvalbak verdwijnt. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen.

Deze track wordt georganiseerd voor zorginstellingen en professionals die gebruik maken van medische disposables, producenten die ze ontwerpen en produceren, de groothandel in medische disposables en ketenpartners die medische reststromen inzamelen en verwerken. Wij als TKI Dinalog willen graag onze achterban in de zorgsector van harte aanbevelen in deze business track de kansen voor transitie naar de circulaire economie te verkennen. Het wordt heel concreet gemaakt voor u!.

 

Programma 2020
9 september Informatiebijeenkomst

Driedaags ontwikkeltraject 
13 oktober van 9.00 tot 16.00 uur  – Initiatie workshop 1
27 oktober van 9.00 tot 12.00 uur (aansluitend lunch) – Ideate workshop 2
5 november van 9.00 tot 16.30 uur (aansluitend borrel) – Implement workshop 3

Voor wie?
Deze track wordt georganiseerd voor:
– Zorginstellingen en professionals die gebruik maken van kunststof producten en medische disposables
– Producenten die medische disposables ontwerpen en produceren
– Groothandel in medische disposables
– Ketenpartners die medische reststromen inzamelen en verwerken.

Meer informatie en aanmelden
Download de flyer voor alle informatie over de CIRCO track medische disposables. Lees ook het uitgebreide nieuwsbericht op de website. Of neem contact op met Martin van Dord, vandord@nrk.nl voor meer informatie of om aan te melden.

Geef de eerste reactie