Closed loop service supply chain control

Datum: 8 mei
Tijd: 13:30 – 17:30 uur
Locatie: SLS Breda

 

 

In bedrijven waar onderhoud wordt uitgevoerd aan (kapitaalintensieve) systemen speelt logistiek een grote rol. Hierbij kun je enerzijds denken aan vliegtuigen, treinen, schepen, machines en havenkranen, maar ook aan MRIscanners, copiers en printers e.d. Het gaat hierbij vooral om het op voorraad houden van de juiste voorraden reservedelen. Dit voorraadmanagement is één van de aspecten van de servicelogistiek. Omdat het hier vaak kostbare reservedelen betreft waarbij het efficiënter is om ze te repareren dan om ze te vervangen, speelt ook retourlogistiek een belangrijke rol binnen het servicelogistieke aandachtsgebied.

 

Defecte repareerbare reservedelen worden dus aan (interne) klanten uitgeleverd op basis van een ruilprincipe waardoor een gesloten loop ontstaat. In het onderhouds- of serviceconcept ligt vast dat het onderhoud aan het hoofdsysteem en het onderhoud aan repareerbare reservedelen zijn ontkoppeld. Voorbeelden van repareerbare reservedelen zijn dieselmotoren en airco’s. Een dieselmotor wordt in het onderhoud van het hoofdsysteem verwisseld voor een bruikbaar exemplaar uit voorraad. De verwisselde dieselmotor wordt in een aparte reparatiewerkplaats onderhouden c.q. gerepareerd. Om dit ruilprincipe mogelijk te maken is er een omloopvoorraad van dieselmotoren aanwezig.

 

De hoogte van de benodigde voorraad is onder andere afhankelijk van de snelheid van de inzamelings- en retourprocessen. Hiervoor heeft SLS Special Logistic Services in Breda goede oplossingen voorhanden. SLS is de specialist in onderdelen logistiek voor service gerelateerde bedrijven binnen de Benelux. Community Servicelogistiek SLS stelt haar opdrachtgevers in staat om de productiviteit van de technici te verhogen en voorraadkosten te verlagen. De rode draad daarbij is de juiste beschikbaarheid van onderdelen en een tijdig en efficiënt verloop van de goederenstromen (heen en terug).

 

Tijdens de bijeenkomst op 8 mei discussiëren we graag met u over de praktische uitdagingen op dit gebied en mogelijke oplossingen (uit de wetenschap en de praktijk). We wisselen met elkaar uit welke problemen we in onze eigen praktijk tegen komen waarna we deze met elkaar delen en gezamenlijk trachten best-practices te vinden. Er wordt medewerking verleend door Maarten Driessen (promovendus in dit aandachtsgebied op de TU Eindhoven).

 

Programma
13.30 uur Ontvangst
13:50 uur Welkom en korte toelichting op het thema door Jürgen Donders.
14:00 uur Praktijkverhaal uit de ervaringen van Dick van Teeffelen
14:20 uur Theoretisch kader door Maarten Driessen
15:00 uur Onderlinge discussie over praktijkvoorbeelden
15:45 uur Koffie/thee
16:00 uur Retourlogistieke oplossingen door SLS Special Logistic Services incl. rondleiding door het bedrijf
17:30 uur Vragenronde, afsluiting en afsluitende netwerkborrel

 

 

> meld u nu aan

 

Geef de eerste reactie