Conferentie Factor 6

Duurzaamheid levert kansen op voor uw bedrijf. Een betere marktpositie, en verlaging van kosten door hogere bezettingsgraden en een lager energieverbruik. In het nieuwe regeerakkoord staan stevige doelstellingen voor CO2-reductie, om de doelstelling te halen moeten we er samen voor zorgen dat elke kilo vracht een factor 6 minder uitstoot oplevert. De overheid werkt aan een maatregelenpakket, zorg dat u er klaar voor bent! Waar kunt u morgen mee aan de slag in uw organisatie, welke maatregelen hebben zich al bewezen in de logistiek en wat werkt (nog) niet? Dat staat 7 december tijdens de Factor 6 middagconferentie centraal.

Programma Factor 6 conferentie

12.00 – 12.45 Ontvangst met koffie, thee en netwerklunch

12.45– 14.15 Plenair programma

Opening door Nico Anten

Keynotes door:

 • Floris Evers (performance coach en oud hockeyinternational)
 • Mark Frequin (directeur generaal Bereikbaarheid ministerie Infrastructuur en Waterstaat) (to be confirmed)
 • Marie-Jose Baartmans ( eigenaar Breytner) en Peter Schaeken (Logistiek Manager LipsPlus)

14.20 – 15.20 Eerste ronde workshops

15.20 – 15.40 Koffie- en theepauze

15.40 – 16.40 Tweede ronde

16.40 – 18.00 Borrel en netwerkbuffet

Beschrijving sessies

 1. De toekomst van trucks
  U moet nu of in de komende jaren investeren in een nieuwe truck. Maar waarin? Moet u nu al investeren in elektrisch, of moet het LNG of Waterstof worden? Is rijden met hybride vrachtauto’s de toekomst? Wat zijn de uitdagingen van vandaag en welke ontwikkelingen komen eraan? TLN geeft een overzicht. Ga in gesprek met bedrijven die al investeringen in trucks op alternatieve brandstoffen hebben gedaan. Leer van hun ervaringen. Een financier geeft inzicht in de mogelijkheden.
 2. Totale supply chain in kaart met Lean Global Analytics
  Het berekenen van de totale CO2 uitstoot van je totale supply chain is lastig. Waar in jouw netwerk wordt onnodig CO2 uitgestoten? De ervaring leert dat het grote moeite kost om data uit meerdere bronnen op de juiste manier te interpreteren. Lean & Green heeft een praktische en makkelijk te implementeren methode ontwikkeld voor het in kaart brengen van je totale supply chain, genaamd Lean Global Analytics (LGA). LGA is ontwikkeld binnen de Lean & Green community voor zowel het MKB als Multinationals. Met LGA kunnen bedrijven informatiestromen uit de hele keten eenvoudig bij elkaar brengen om inzicht te geven in de CO2 performance.
 3. Zero Emissie Stadslogistiek : van visie naar actie
  De Annual Outlook City Logistics 2017 geeft een sterke en samenhangende visie hoe Stadslogistiek zichzelf opnieuw uitvindt. Dat is nodig omdat de druk van drie kanten komt: aan de ene kant de eis van minder CO2 uitstoot, als de eis om minder belasting van de schaarse ruimte en rust in de stad ter veroorzaken. En aan de andere kant de consument die steeds veeleisender wordt. De visie en de aannames zijn van alle kanten bevestigd: alle partijen zoeken nu naar de eerstvolgende concrete stappen, en nemen die soms al. Herman Wagter en Walther Ploos van Amstel geven u een praktisch en concreet inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Tijdens deze inspirerende sessie wordt u geïnformeerd over hoe u zich zelf ‘futureproof’ kunt ontwikkelen, hoe u uw eigen weg kunt vinden naar de toekomst van stadslogistiek.
 4. Transportschaarste: zijn platforms de oplossing?
  Er is een sterk toenemende tekort aan transportcapaciteit wat een sector overschrijdende uitdaging voor de hele logistieke sector is. Als de flow van de goederen stokt, vertraagt de belevering aan de winkels en dat treft direct de consument, de producent maar ook de logistieke dienstverleners. Het leidt ook tot stilstand in de fabrieken en magazijnen, omdat goederen niet op tijd afgehaald en geladen worden. Er zijn verschillende platforms beschikbaar. Met uw expertise willen wij graag in deze sessie verkennen welke oplossingen er zijn. Kunnen we bijvoorbeeld meer doen met minder mensen en middelen? Of moet de logistiek meer als vitale infrastructuur worden gezien?
 5. Achterlandvervoer en continentaal vervoer: de feiten
  Onze zeehavens en luchthavens zijn draaischijven in belangrijke internationele goederenstromen. Logistiek is een belangrijke kracht van Nederland. En dat vervoer zorgt voor een flinke hoeveelheid uitstoot. De Annual Outlook “ Hinterland and Continental Freight” 2018 wordt nu ontwikkeld: de visie hoe al dit vervoer op den duur de gewenste uitstoot reductie kan realiseren. Zo’n onderzoek begint met het bekijken van de goederenstromen: transport is een gevolg van de vraag naar verplaatsingen van goederen. En dan valt meteen op dat er veel zou kunnen veranderen in de vraag. Bijvoorbeeld in het transport van kolen, aardolie, erts: grondstoffen die met grote hoeveelheden worden vervoerd. Maar als de plannen doorgaan qua uitstoot reductie, hoeveel kolen en olie zijn dan nog nodig? Wordt dat opgevangen door biomassa? Gaan treinverbindingen uit China veel volume in containervervoer overnemen? Hoogste tijd om samen met Gerwin Zomer de feiten en onzekerheden door te nemen ‘hinterland and continental freight’.
 6. De praktijk: ontkoppelen aan de rand van de stad en ‘Zero Emission’ de stad in.
  Het klinkt zo makkelijk: je brengt de lading met grote vrachtwagens buiten de spits naar de rand van de stad, en vanaf dat punt breng je ze met zero-emission vrachtwagens het stadshart in. Maar om er voordelen uit te halen, én om de business case goed te krijgen is veel meer nodig. Niet in minst medewerking van klanten, of een slimme samenwerking met een professionele vervoerder, of aanpassing van het hele proces. Lips+ kan vertellen dat het allemaal tegelijk moet gebeuren. Deze textielwasserij heeft de stap genomen om een lopende operationele keten helemaal aan te passen, van productieproces tot klantbelevering, om zero emissie de stad in te kunnen. Peter Schaeken vertelt het echte verhaal uit de dagelijkse praktijk, de moeilijkheden maar ook de overwinningen. En niet te vergeten: waarom.

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met Lia Hsu of Harsha Dijk.

Geef de eerste reactie