Conferentie ‘Logistiek beweegt de Circulaire Economie’

Programma Update
In lijn met de laatste maatregelen hebben wij inmiddels een volledig online programma gecreëerd, verdeeld over twee ochtenden.

Dinsdagochtend 27 oktober
gaan we zoals gepland aan de slag met een zestal aansprekende best-practices die inzicht geven in nieuwe vormen van (keten)samenwerken die de transitie naar een circulaire economie verder moeten ondersteunen.

Woensdagochtend 25 november
wordt ons oorspronkelijke middagprogramma gepland waarin we de ‘lessons learnt’ uit deel 1 van de conferentie meenemen en inzetten om een vijftal nieuwe cases samen een stap verder te brengen.

De conferentie
Dat we overgaan naar een circulaire economie is geen nieuws. Dit stelt juist ook de logistiek voor grote kansen. Immers de kern van logistiek is het verbinden. En dat is de crux: De opschaling lukt alleen maar als bedrijven en organisaties die nieuwe vindingen doen, elkaar snel en effectief weten te vinden. Bovendien: De logistiek is een grote sector in ons land. Dat geeft dus extra schaalgrootte.

Maar er zijn ook uitdagingen: Ondernemers in de logistiek lopen bij het uitvoeren van hun circulaire ambities regelmatig tegen een groot aantal zaken aan. Zij weten daarmee als geen ander welke knelpunten nu om verder onderzoek vragen of beleidswijzigingen vergen. Het bij elkaar brengen van circulaire en logistieke ondernemers, wetenschap en beleid, vanuit de concrete vragen uit de praktijk geeft nieuwe inzichten en gezamenlijke focus en brengt de gewenste circulaire oplossingen een stap dichterbij.

Een brede en ambitieuze initiatiefgroep(*) organiseert sinds 2018 een jaarlijkse Werkconferentie Logistiek voor een Circulaire Economie. Vanwege het succes van deze bijeenkomsten, maar ook vanwege de behoefte om intensiever samen te werken, zal de werkconferentie in 2020 het startpunt zijn van een jaarprogramma van verschillende activiteiten die de transitie naar een circulaire economie verder aanjagen.

De thema’s van de voorgaande conferenties waren ‘anders kijken’ en ‘anders denken’. Dit jaar ligt de focus op ‘anders doen’. Anders doen vraagt een praktische houding maar ook durf. Het centrale thema van deze werkconferentie is dan ook: Anders durven doen.

De conferentie zal in het teken staan van het verkennen van nieuwe vormen van (keten)samenwerken die de transitie naar een circulaire economie verder moeten ondersteunen. Circulaire en logistieke ondernemers, wetenschap en beleid, maken tijdens de conferentie ‘hands-on’ kennis met de verschillende best-practices, aanpakken en tooling die de circulaire economie nu vormgeven.

Programma dinsdag 27 oktober

09.00-09.05        Muzikale opening vanaf de Hermitage

09.05-09.40        Plenaire start:

  • Opzet & lancering meerjarig programma
  • Programma van de dag

09.40-09.45        Muzikale overloop naar werksessies

09.45-10.45         Werksessies ‘Best Practice’ (6) – ronde 1

10.45-11.45          Werksessies ‘Best Practice’ (6) – ronde 2

11.45-12.30          Plenaire terugkoppeling & afronding:

  • Beslisboom
  • Aankondiging Platform – Case zoekt student
  • Terugkoppeling Denkpanel & aankondiging Curatorium

12.30-13.00       Virtuele lounge

Werksessie cases dinsdag 27 oktober

FAST Automotive Group – FAST is een groeiende alliantie en community van gespecialiseerde Europese automotive suppliers die samen hun expertise bundelen tot één waarde-propositie. Zij werken vanuit een uniek samenwerkingsmodel waardoor zij tot betere, efficiëntere en meer circulaire producten komen voor de sector.

Circulair Biobased Asfalt – het CHAPLIN programma – CHAPLIN is een samenwerking van een sterk triple helix consortium, georganiseerd door de Circular Biobased Delta. Het programma werkt aan het door-ontwikkelen van Lignine asfalt tot een volledig commercieel en verkrijgbaar product. Dit doen zij o.a. middels het stimuleren van slimme samenwerking in de waarde keten, innovatie en opschaling, en het optimaliseren van inkoop methodiek.

Royal Flora Holland – Royal Flora Holland werkt al geruime tijd aan het verbeteren en verduurzamen van hun transportverpakkingen (fust) voor de keten. Hierbij richten zij zich op het gebruik van duurzame materialen, betere herbruikbaarheid en recyclebaarheid van hun verpakkingen. Een van hun producten is Floratino®, een meermalige trayserie voor pot- en tuinplanten. De tray is duurzaam, goedkoop in gebruik, schoon en voorzien van unieke identificatie.

SuezWhite Label Collection – Meerdere afvalinzamelaars, één voertuig, één route. Dat is de essentie van het White Label-project, waarmee SUEZ met haar afval verzamelende partners de handen ineen slaat bij de inzameling van afval. De voordelen: minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder verkeersdrukte en verbeterde verkeersveiligheid. Ontstaan vanuit een pilot in Amsterdam Zuidoost werken zij nu aan de opschaling naar meerdere steden.

Gispen – Circulaire kantoor & projectinrichting – Informatie volgt.

Over de zesde case volgt op korte termijn meer informatie.

Meld je aan!

Wij kijken er met veel plezier naar uit je te ontmoeten op deze conferentie! Mocht je je nog niet hebben aangemeld, dan kan dat via deze link.

 

(*) Bestaande uit Lectorenplatform Logitimo, TKI Dinalog, Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, Evofenedex, Stichting Transactieland en Stichting Het Groene Brein.

Geef de eerste reactie