Conferentie: Logistiek, motor van de economie

Ruimtelijk-economische ontwikkelingen langs de ‘Logistieke Westas’

Volgens de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2012 vormen handel en logistiek de belangrijkste economische sector in de regio. Deze sectoren hadden een toegevoegde waarde in 2012 van ruim € 16 mld. aan het bruto regionaal product. Handel en logistiek passeren hiermee andere sectoren, zoals de zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening en de creatieve industrie. De logistiek is volgens de Economische Verkenningen de groeimotor voor de economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in de toekomst.

 

Dit is echter niet vanzelfsprekend. Om als Metropoolregio Amsterdam onze sterke positie te behouden tegenover de toenemende concurrentie van andere regio’s in de wereld, dient de komende jaren stevig geïnvesteerd te worden in kennis, mensen, infrastructuur en ICT. Met name de samenwerking tussen overheden bij gebiedsontwikkelingen vormt een belangrijke succesfactor.

 

Tegen deze achtergrond organiseert Pakhuis de Zwijger op donderdagmiddag 17 oktober 2013 de conferentie ‘Ruimte voor logistiek’. Focus van deze conferentie ligt op de ruimtelijke ontwikkeling langs de zogenaamde Logistieke West-as, d.w.z. het

gebied aan de (zuid-)westkant van Amsterdam tussen Haven, Schiphol en Greenport. Inzet is het versterken van de ruimtelijke samenhang en het creëren van extra toegevoegde waarde in het gebied. Bekende sprekers uit binnen- en buitenland geven plenair en in thematische workshops hun visie op de kansen voor handel en logistiek.

 

De conferentie past in een reeks bijeenkomsten die het Pakhuis dit jaar organiseert rond de thematiek van ‘Ruimte en economie in de Metropoolregio Amsterdam’. De bijeenkomst wordt ondersteund door grote logistieke spelers in de regio zoals Havenbedrijf Amsterdam, Schiphol, SADC, gemeente Haarlemmermeer, projectbureau Westpoort en DRO van de gemeente Amsterdam.

 

Namens Pakhuis de Zwijger nodigen wij u graag uit om aan deze interactieve conferentie deel te nemen. Via www.online-inschrijven.nl/form/conferentie-westas kunt u zich hiervoor alvast aanmelden.

 

Na de zomer volgt nadere informatie over het programma en kunt u zich als deelnemer registreren.

Geef de eerste reactie