Design of LNG networks

Op 9 juni organiseert het Nationaal LNG Platform samen met Stichting Energy Valley de twaalfde platformbijeenkomst over de ontwikkeling van LNG als transportbrandstof in Nederland. Deze keer vindt de bijeenkomst plaats in de Euroborg in Groningen.

 

Programma

 

I – 13:00-14:30  Projectbijeenkomst Dinalog project  Design of LNG Networks

 

  • Een beknopt overzicht van de resultaten uit het Dinalog project tot dusver aan de hand van de blauwdruk supply chain LNG. Daarna gaan we uitgebreid met projectpartners en externe genodigden in discussie over een aantal nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen.
  • De rol van internationale samenwerking op de ontwikkeling van de LNG infrastructuur. Dit thema is tweeledig. Enerzijds, is het nodig uit te zoeken wat het effect is van samenwerking aan de vraagkant. Lukt het daarmee om infrastructurele ontwikkelingen te versnellen? Anderzijds ook, hoe kan het netwerk dat we vanuit NL voor ogen hebben worden ingezet bij een bredere uitrol richting bijvoorbeeld Duitsland?
  • De rol van verschillende vloeibaar bio-gas (LBG) scenario’s bij keuzes voor infrastructuur ontwikkeling. Grofweg zijn er twee drijfveren voor de vraag naar LBG: 1) vergroenen van brandstofmix om te voldoen aan steeds striktere regelgeving en 2) ontwikkelen van eenvolledig groene keten vanuit een maatschappelijk verantwoord ondernemen strategie. Traceerbaarheid speelt in dat laatste geval een belangrijke rol. Een closed-loop netwerk ligt dan ook voor de hand. Voor het vergroenen van brandstofmix is bijmengen van LBG in LNG een optie. Waar in het netwerk vindt die bijmengen plaats? Wat is het effect van de closed-loop bio netwerken op de ontwikkeling van de brede LNG infrastructuur, en andersom?

 

U kunt zich voor deze sessie aanmelden bij Ellen Flikkema (e.m.flikkema-spithoff@rug.nl) onder vermelding van “Design of LNG networks 9 juni”.

 

II – 14.30 – 17.00 uur | Nationaal LNG platform – Thema: Opmars van lokale LNG initiatieven – regionale kansen voor LNG en Bio-LNG

 

De middag staat in het teken van de regionale kansen voor LNG en Bio-LNG. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

  • Regionale opslag van LNG in de Eemshaven.
  • Ontwikkeling van regionale distributie van LNG.
  • Lokale productie van Bio-LNG.
  • LNG en de lokale en regionale werkgelegenheid.
  • LNG in de scheepvaart: kansen voor werven.
  • Milieuaspecten van LNG in het Waddengebied.

 

Ook deze keer kunnen bedrijven die actief zijn op het gebied van LNG zich presenteren. Aansluitend kunt u als bezoeker via een bedrijvenmarkt met deze bedrijven in contact komen.

 

Plaats: 

Euroborg, Boumaboulevard 41, Groningen (route klik hier).

 

Datum & tijd: 

donderdag 9 juni, 14.30 – 17.00 uur, aansluitend netwerkborrel met haring!

 

>Aanmelden

Geef de eerste reactie