Roundtable Dinalog gaat voor duurzaamheid

De logistieke sector in Nederland speelt een prominente rol in de discussies over de invulling van het klimaatakkoord. Er is in de Topsector Logistiek daarom al veel werk verricht om een beeld te krijgen van de mogelijkheden voor bedrijven en deelsectoren om te vergroenen. Resultaten hiervan zijn onder andere te vinden in de verschillende outlooks die door het programmasecretariaat zijn uitgebracht.

Naast vergroening door brandstoftransities, en aanpassingen aan voertuigen en technologie blijft efficiëntie in de logistieke keten een belangrijke bron voor besparing van emissies. Ook ontwikkelingen in het ontwerpen van circulaire ketens zijn kansrijk. Veel onderzoeksvragen rondom duurzaamheid zijn echter nog onbeantwoord.

TKI Dinalog zal daarom een specifieke call for proposals uitzetten om een aantal van deze onderzoeksvragen te adresseren. Graag gaan wij op 12 december in gesprek met de kennisinstellingen om deze onderzoeksvragen scherp te krijgen in de vorm van een roundtable. Deze roundtable zal plaats vinden in Utrecht.

Geef de eerste reactie