Dinalog en JLN special: Werkbezoek Logistiek en de Landmacht

De inschrijving is gesloten

 

Op 11 december 2014 organiseert Dinalog in samenwerking met de Landmacht en Jong Logistiek Nederland een werkbezoek aan het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen en het Materieel Logistiek Commando Landmacht.

 

Defensie en logistiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Actuele voorbeelden zijn bijvoorbeeld de missies naar Afghanistan, Turkije en Mali.

 

Programma

Het programma begint met een bezoek aan het Materieel Logistiek Commando Landmacht (MatLogCo Land). Dit is het onderhouds- en herstelbedrijf van de Koninklijke Landmacht, verantwoordelijk voor het niet operationele deel van het onderhoud, voor assortimentsmanagement, voor delen van het systeemmanagement, retourlogistiek, alsmede de regiefunctie over de capaciteitsbenutting van elle hersteleenheden van de landmacht.

Hier komt bijvoorbeeld al het materieel dat gebruikt is tijdens missies na afloop naar toe voor onderhoud. Voor meer informatie:

http://www.defensie.nl/organisatie/landmacht/inhoud/eenheden/matlogco

http://www.defensie.nl/organisatie/landmacht/inhoud/materieel

 

Daarna volgt een presentatie van één van de defensie specialisten die net terug is uit Afghanistan, over de missie aldaar en dan in het bijzonder de logistiek. 

 

Tot slot geeft Prof. Ton de Kok (TU/e) een presentatie over 4C: Cross Chain Control Collaboration, aan de hand van elementen uit de missie naar Afghanistan.

 

Onze gastheer: Luitenant-kolonel W.F. (Willy) Engelmann, Commandant School Initiele en Verdere Opleidingen, Commandant Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen

 

Timetable

12.00-12.30 – Welkom met broodjes
12.30-14.00 – Bezoek aan MatLogCo Land
14.15-15.00 – Lezing over de missie naar Mali, met 4C elementen, door luitenant-kolonel N.G. (Nicole) de Wolf-Fabricius
15.00-15.45 – Lezing over 4C door Prof. Ton de Kok (TU/e)
15.45-17.00 – Napraten / borrel

 

Gastsprekers

  • Luitenant-Kolonel Willy Engelmann,
  • Luitenant-kolonel N.G. (Nicole) de Wolf-Fabricius
  • Prof. Ton de Kok

 

De inscrhijving is gesloten

 

 

 

Geef de eerste reactie