Energy Outlook Conferentie

 
Hoe worden onze energietransitie, de arbeidsmarkt en ons beroepsonderwijs beïnvloed door de coronacrisis? Welke uitdagingen en kansen liggen er? En wat leren we van de crisis? Praat hierover mee op 3 juni 2020 van 15:00 -16:00 uur tijdens het webinar van de 5de ‘Energy Outlook Conferentie’ van de Topsector Energie.

Deze jaarlijkse conferentie van de Topsector Energie die zij in samenwerking met andere Topsectoren, de SER, WENb en PTvT organiseert, kent dit jaar haar 5de editie en staat bol van de aansprekende sprekers! Wil jij weten hoe energietransitie, arbeidsmarkt en beroepsonderwijs worden getroffen door de coronacrisis en welke uitdagingen en kansen dat oplevert? Meld je vooral aan!


We geven een outlook op de toekomst van het klimaat, de arbeidsmarkt en het leven lang ontwikkelen. De crisis roept veel vragen op wat dit betekent voor de (nabije) toekomst en hoe wij samen uit de crisis kunnen komen. Met experts op het gebied van klimaat, arbeidsmarkt en leven lang ontwikkelen gaan we samen aan de slag met deze vraagstukken.

Deze 5de Energy Outlook Conferentie word je aangeboden door de Topsector Energie, in samenwerking met de andere Topsectoren, Sociaal-Economische Raad, WENb en Platform Talent voor Technologie.

Ze gaan in gesprek met:
– Sandor Gaastra – directeur-generaal Klimaat en Energie, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, hij gaat in op de impact op het klimaatakkoord en de Kennis- en Innovatieagenda.
– Mariëtte Hamer – voorzitter Sociaal-Economische Raad, voorzitter van de uitvoeringsstructuur Arbeidsmarkt en Scholing en lid van het voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord o.l.v. Ed Nijpels. Zij gaat in op de impact op de energietransitie en de daaruit voortvloeiende uitdagingen voor de arbeidsmarkt.
– Anka Mulder – voorzitter van het College van Bestuur van Saxion, zij gaat in op de impact op het hoger beroepsonderwijs.
– Djurre Das – onderzoeker bij het Rathenau Instituut, hij vertelt over zijn onderzoek ‘Werken op waarde geschat’ en plaatst dit in de huidige context.

Bekijk de mini-documentaires waarin RWE, DHL Express en Duijvestijn Tomaten vertellen over de impact van deze crisis op hun bedrijf en personeel. Om mee te doen hoef je geen app te installeren, het webinar werkt in de webbrowser op je pc, laptop, tablet of telefoon. Meld je aan en denk en praat mee! }

Kun je woensdag 3 juni niet live deelnemen? Als je je aanmeldt, ontvang je de terugkijklink!

Geef de eerste reactie