Foodinnovatie en logistiek

De vraag naar voedsel verandert, voedselstromen zijn in beweging en de keten wordt door de consument op zijn kop gezet. Dit heeft niet alleen invloed op de productie maar ook op de logistiek. Business to business logistiek, maar ook de fijnmazige stadslogistiek zal de komende jaren ingrijpend veranderen. Hoe zorgen we dat het voedsel de consument bereikt?

De Hogeschool van Amsterdam heeft een roadmap Food Logistiek voor de MRA geschreven en slaat nu samen met AMS, Wageningen UR en de gemeente Zaanstad de handen ineen voor vervolgstappen in voor Foodinnovatie & Logistiek. De organisatie ontvangt u graag bij de presentatie van de Roadmap Foodlogistiek 2017-2027 en gaat graag met u de logistieke uitdagingen van de toekomst aan.

De Roadmap toont ons de impact van de voedselgoederenstromen die naar verwachting binnen 5 jaar in grote mate bijdragen aan de druk op de infrastructuur en ruimte in de regio en stad. Als er niets gebeurt zal de bereikbaarheid van bedrijven afnemen en zullen de logistieke kosten stijgen. Aan de andere kant is de voedsel-industrie een hele belangrijke economische drijver voor de regio. De vraag is daarom: hoe houden we de regio in de toekomst bereikbaar voor de foodsector, terwijl we ook rekening houden met de consumenten en de omgeving? Een antwoord hierop vinden, vergt kennis van vervoersstromen in de regio, deze kennis is echter niet of slechts deels beschikbaar. Inzicht in het hele voedsel-logistieke systeem, kan inzicht geven om toekomstscenario’s op te stellen over voedsellogistiek in relatie tot de mobiliteit in de regio.

De bijeenkomst op 1 februari zal de start zijn van onderzoek naar oplossingen hiervoor, door belangrijke bedrijven en instellingen met elkaar te verbinden in een netwerk. De samenwerking start op 4 thema’s. Per thema wordt een workshop georganiseerd, met als doel de problematiek concreet te maken en een eerste stap naar een samenwerking voor het vinden van antwoorden te zetten. Dit zal als leidraad dienen voor initiatieven en maatregelen om de bereikbaarheid van de MRA te waarborgen, de ‘footprint’ van de foodsector te verminderen en om de circulaire mogelijkheden in de sector te verkennen

Uw aanwezigheid en inbreng is hierbij van belang en biedt u de mogelijkheid met experts in gesprek te gaan over de laatste logistieke innovaties.

Programma

Ontvangst: 14.00-14.30 uur

Plenair programma: 14.30–15.45 uur

Een interactieve kennismaking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. Met o.a. de opening door wethouder Dennis Straat van de gemeente Zaanstad en lid van het Cluster Agri & Food van de Board.

Presentaties van onder andere:

Kees-Willem Rademakers en Melika Levelt
Dick van Damme, Roadmap Foodlogistiek
Joy Carey Bristol Food Network www.bristolfoodnetwork.org
Onderzoek naar voedselstromen en het regionale voedselsysteem. Een doorkijkje naar de vraag: wat voor voedselstad wil Zaandam en de metropoolregio zijn? Welke opgaven liggen er?
Werksessies: 15.45–16.45 uur

4 workshops over scenario’s en toekomstige uitdagingen identificeren en oppakken met Future Talent.

City logistiek
Hoe blijven binnensteden goed bereikbaar? Door de inzet van nieuwe, duurzame voertuigen en door koppeling van verkeersdata aan planningsystemen?

Logistiek in de Regio
Wat is de impact van foodlogistiek op de bereikbaarheid van de regio en hoe zorgen we in de toekomst voor een betere bereikbaarheid door nieuwe logistieke samenwerkingsconcepten?

Korte Ketens
Hoe kan slimmere logistiek georganiseerd worden door horizontale en verticale samenwerking om de directe bezorging van boer naar consument op grotere schaal haalbaar te maken, en de dienstverlening servicegericht en veilig is?

Circulair
Welke logistieke consequenties hebben circulaire innovaties in de foodsector en hoe kunnen logistieke innovaties de circulaire economie ondersteunen?

Plenaire terugkoppeling: 16.45–17.15 uur

Terugkoppeling van de opbrengsten en next steps

Whats Next?: 17.15 uur

Netwerkborrel en inspiratiemarkt: 17.20–18.00 uur

Geef de eerste reactie