Holland High Tech Roadmapevent 2016 “Global Challenges, Joint Solutions”

Om nieuwe mogelijkheden te kunnen ontdekken, moet je soms grenzen opzoeken en oversteken. Het Holland High Tech Roadmap Event 2016 breekt grenzen open en geeft ruimte aan innovaties. Smart Transport staat hierbij ook op het programma.

Oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen liggen vaak op het snijvlak van meerdere technologieën en werkgebieden. De crossovers tussen de topsectoren zijn zulke snijvlakken. De kern van het event bestaat uit acht thematische workshops met telkens één niet-HTSM-topsector en twee voor die topsector relevante HTSM-roadmaps. Daarnaast vinden er twee sessies plaats samen met het ICT-innovatieteam.

Doelgroep: onderzoekers en technici in alle topsectoren, vanuit bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen.

Programma
13:00 – 13:30 Inloop en registratie
13:30 – 14:00 Opening met interview Boegbeeld HTSM en Directeur Topsectoren EZ
14:00 – 14:30 Keynote “Inspiratie uit de natuur voor innovatie” door Ylva Poelman
14:45 – 15:45 Parallelsessie 1: thematische crossovers met topsectoren
15:45 – 16:15 Pauze
16:15 – 17:15 Parallelsessie 2: thematische crossovers met topsectoren
17:30 – 18:30 Afsluiting, verloting Holland High Tech ballonvaart, netwerkborrel

Gewenste uitkomst evenement
– Gedeelde beelden van visies en onderzoeksvragen bij topsectoren en HTSM-roadmaps.
– Inzicht in de overlap tussen onderzoeksactiviteiten en doelstellingen van HTSM en andere topsectoren en de kansen die daaruit voortkomen.
– Inspiratie hieruit om nieuwe (cross-sectorale) samenwerkingen aan te gaan.

Registreren kan vanaf 20 juni 2016.

Geef de eerste reactie