InfraTrends 2022 – Nieuwe aanpak, nieuw leiderschap

Eindelijk kunnen we elkaar weer in levende lijve ontmoeten. Na twee coronajaren en uitstel vind ons jaarlijkse conres InfraTrends dit jaar plaats in WTC, Rotterdam op donderdagochtend 9 juni 2022.

Nederland staat voor grote ruimtelijke transities, die onze infrastructuur raken. Sterker, infrastructuur is leidend, of zou leidend moeten zijn bij de investeringen die hiervoor nodig zijn. “Investeren in infrastructuur kent een multipliereffect omdat het ook andere bestedingsimpulsen uit kan lokken”, betoogt Aernout van der Bend, algemeen-directeur NGinfra. Maar aan alle kanten knelt het al. Grote investeringen zijn noodzakelijk om Nederland van duurzame energie te voorzien, mobiel te houden en de waterveiligheid te garanderen.

De aanpak van deze enorme en tegelijk complexe uitdagingen vraagt om een andere wijze van werken, om ander leiderschap ook. Geen enkele organisatie kan dat op eigen houtje, puur vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Samenwerken is een basisvoorwaarde: binnen de eigen organisatie, met andere organisaties en met de samenleving. Het begint al met samen de opgaven te definiëren, vanuit een integraal perspectief, en die vervolgens samen aanpakken, samen leren, samen reflecteren. Dat kan alleen als medewerkers en vooral leidinggevenden het bredere perspectief zien en benadrukken, in staat zijn verbindingen aan te gaan en bruggen te slaan met anderen. Het vraagt om een betrokken houding, transparantie, een open blik en lerend vermogen.

Maar hoe doe je dat? Tijdens InfraTrends gaan we daar uitgebreid op in met prominente sprekers uit onze organisaties, jong en oud, en aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit Rotterdam.

Green innovator bij Prorail Eva Dijkema zal het ochtendprogramma voorzitten en onder meer in gesprek gaan met topambtenaren Maarten Schurink (SG BZK) en Jan-Hendrik Dronkers (SG I&W) over de manier waarop infrastructuur nu en richting de toekomst kan bijdragen aan een duurzame samenleving en de belangrijke basis daarvoor blijven bieden

Bekijk hier het programma.

Geef de eerste reactie