Innovatie Expo 2018: Global challenges, Dutch solutions

Welkom op 4 oktober bij de Innovation Expo 2018:
Global challenges, Dutch solutions.

De Innovation Expo 2018 is van 09.00 – 20.00 uur open voor bezoekers. U kunt doorlopend genieten van een bruisende expovloer (deze sluit om 18.00 uur) met interessante en verrassende innovaties. Daarnaast kunt u meedoen aan verdiepende inhoudelijke sessies. Ook zijn er gedurende de dag drie keynote sessies, die u kunt bijwonen op de plenaire tribune en via schermen elders op het RDM terrein. TKI Dinalog is hier vertegenwoordigd en zal een sessie organiseren. 

Innovaties verder brengen, doorbraken realiseren en daarmee bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we in ons land en in de wereld voor staan. Dat is de ambitie van de Nederlandse overheid met de Innovation Expo 2018. Bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden ontmoeten elkaar op 4 oktober 2018 in de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam. Op de Innovation Expo (IE2018) beleven we met al onze zintuigen de mooiste innovaties. De dag staat in het teken van nieuwe ontmoetingen en het afsluiten van concrete deals en convenanten. Alle bezoekers, uit Nederland en buitenland, werken op die dag samen aan het versnellen van innovaties.

Sessie TKI Dinalog: Dialoog voor Duurzame Logistiek
11.30 uur tot 12.15 uur
Locatie: Rode eetkamer 

Binnen de Topsector Logistiek wordt het thema duurzaamheid steeds belangrijker. Het professionele goederenvervoer kan een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatafspraken van Parijs. Op technisch vlak is hiertoe al veel onderzoek aan de gang: schone motoren, elektrische voertuigen, experimenten met waterstof, emissie-filters en scrubbers. Groot vraagteken is de mate waarin ondernemers deze ontwikkelingen – vrijwillig of gedwongen – omarmen. Uiteindelijk zullen de zogenaamde fleetowners hun vloot moeten vergroenen, binnen de mogelijkheden die zij als ondernemer hebben en bepaald door aanbod van voertuigen, beschikbaarheid van kapitaal of leencapaciteit, en regelgeving. In dit traject, met een sessie op de IE2018, wordt met ondernemers gesproken over hoe zij de vergroening van hun vloot gaan aanpakken. Dit leidt tot een groenboek van aanbevelingen, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen.

Global challenges
Innovatie staat nooit op zichzelf, maar is een voorwaarde voor vooruitgang. Nog nooit wisten we zó goed dat we innovatie nodig hebben om ons land veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Op de IE2018 staan grote maatschappelijke uitdagingen centraal; in de hele wereld trekken steeds meer mensen naar de stad. Dat heeft onze manier van wonen, werken en leven ingrijpend veranderd. De druk op onze leefomgeving neemt steeds meer toe. We willen – meer dan ooit – schaarste tegengaan door anders te denken over consumptie en afval. Moderne manieren van wonen en werken vereisen een moderne infrastructuur. Ook de klimaatverandering vraagt om vernieuwing in de omgang met water en energie. We staan voor de uitdaging om voor meer mensen beter voedsel te produceren met dezelfde aarde en dat goed te verdelen.

We werken in Nederland samen aan maatschappelijke uitdagingen via de kennis- en innovatieagenda’s en de Nationale Wetenschapsagenda. Op Europees niveau zijn de uitdagingen opgenomen in de agenda van Horizon 2020. Op wereldniveau spreken we via de Sustainable Development Goals een gemeenschappelijke taal. De doelen en agenda’s zijn vormen om de uitdagingen tastbaar te maken. De uitdagingen zijn complex en de oplossingen komen uit verschillende hoeken.

Dutch solutions
Innovatie begint bij knappe koppen, waar die ook zijn: Research & Development afdelingen van start-ups, MKB en grote bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Kortom de innovators. Deze professionals werken vaak samen in nationale en internationale publiek-private samenwerkingen. Een goed voorbeeld zijn de topsectoren. De innovaties ontwikkelen zich in verschillende fases. Vanaf het idee tot een nieuw product of dienst, gereed voor opschaling. Juist de groei van radicale innovaties vraagt aandacht en inzet van vele betrokkenen. Nederland weet dat daar samenspel voor nodig is van innovators, beslissers, beleidsmakers en enablers, dus een actief werkend innovatie-ecosysteem.

 

Klik hier voor meer informatie.

 

Geef de eerste reactie