Inspiratie Workshop – Call for Proposals Nationale Kennisagenda Logistiek 2024

Op vrijdag 8 maart 2024 organiseert TKI Dinalog onder leiding van Niels Agatz, Wetenschappelijk directeur TKI Dinalog, een inspiratie workshop voor de nieuwe call TKI PPS Innovatieregeling 2024. 

Het doel van deze workshop is om onderzoekers uit verschillende kennisdisciplines bij elkaar te brengen en de gelegenheid te bieden ideeën uit te wisselen en te verbinden, om zo tot interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen en vernieuwende consortia te komen. De workshop biedt een unieke gelegenheid om hierover als onderzoeker onderling in gesprek te gaan!onderzoeksuitvraag in de nieuwe TKI PPS Innovatieregeling 2024 – eerste call richt zich op de Nationale Kennisagenda Logistiek 2024 – 2027, ontwikkeld door TKI Dinalog in samenwerking met diverse stakeholders, waaronder kennisinstellingen, bedrijven en overheid. De kennisagenda richt zich op strategische en transdisciplinaire samenwerkingsprojecten tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden om innovaties te ontwikkelen voor fundamentele en duurzame systeemveranderingen binnen de logistieke sector en de bredere maatschappij. Deze call beoogt samenwerking tot stand te brengen in praktijkgerichte onderzoeksprojecten tussen kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke instanties.Centraal staan vijf uitdagingen met algemene kennisvragen voor zowel korte termijn vernieuwing van logistieke ketens als langere termijn systeemveranderingen met logistiek als enabler. De vijf uitdagingen zijn:

  1. Circulaire economie
  2. Energietransitie en reduceren van schadelijke uitstoot
  3. Veerkracht en verstoringen
  4. Bevolkingsgroei en demografische ontwikkelingen
  5. Maatschappelijk verdienvermogen en brede welvaart

 

DE OPZET VAN DE WORKSHOP OP HOOFDLIJNEN:

09.45   Inloop
10.00   Plenaire opening
10.30   Inspiratieronde 1
11.15   Inspiratieronde 2
12.00   Afsluiting met lunch

 

LOCATIE EN AANMELDEN

Als locatie voor deze workshop is gekozen voor Space to Create, Stationsplein 90, in Utrecht. Space to Create ligt naast Utrecht Centraal en is goed te vinden, op hun website staat meer informatie over de bereikbaarheid. Meer informatie of vragen? Neem hiervoor contact met ons op per e-mail: info@dinalog.nl of bel +31 (0) 76 531 5300.

Geef de eerste reactie