International Symposium for next generation infrastructures (ISNGI)

Het INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR NEXT GENERATION INFRASTRUCTURES – ISNGI – is hét wereldwijde podium waar visie, kennis en ervaring over infrastructuur worden gedeeld. Bij ISNGI vinden infrabeheerders, strategen, wetenschappelijk onderzoekers en beleidsmedewerkers en beslissers elkaar en gaan met elkaar in gesprek. ISNGI draait vooral om cross-sectorale vraagstukken die meerdere infrastructuren raken en om een integrale benadering van die vraagstukken. Het symposium geeft podium aan innovatieve projecten en resultaten van academisch onderzoek. Er is veel gelegenheid voor interactie, voor dialoog en leren van elkaar, over infrastructuur sectoren heen en vanuit diverse wetenschappelijke invalshoeken.

ISNGI heeft tot doel dat professionals uit bedrijfsleven, overheid en wetenschap gezamenlijk strategieën ontwikkelen om succesvol de uitdagingen aan te gaan op weg naar de next generation infrastructuur.

Klimaatverandering, verstedelijking en veranderingen in de sociale en (geo)politieke context brengen nieuwe uitdagingen mee en vragen om een nieuwe benadering van infrastructuur planning, ontwerp, beheer en bestuur. Digitalisering, datagebruik en andere technologische innovaties helpen de uitdagingen het hoofd te bieden, maar lossen niet alles op. En brengen bovendien weer andere kwetsbaarheden aan het licht (cyberveiligheid, privacyvraagstukken).

Infrastructuur is een voorwaarde voor economische welvaart en maatschappelijk welzijn. Tijdens de COVID-19 pandemie hebben we ervaren hoe snel we als samenleving kunnen schakelen van de ene infrastructuur naar de andere; van de autosnelweg stapten we massaal over op de digitale snelweg. Dankzij deze flexibiliteit en kwaliteit van alle infrastructuren bleven samenleving en economie functioneren.

Onze afhankelijkheid van infrastructuur maakt onze samenleving ook kwetsbaar. Dat zagen we toen een schip het Suezkanaal blokkeerde in maart 2021 en nu ervaren we de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

De vraag is: hoe kunnen we de samenleving voorbereiden op dergelijke disrupties? Welke lessen kunnen we hieruit trekken voor de ontwikkeling van next generation infrastructuur? Hoe investeren we het slimst; zowel in de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur als in de vervanging en renovatie van ons infra-erfgoed?

Keynotes – selectie

  • Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Allard Castelein, CEO Port of Rotterdam
  • Dick Benschop, CEO Schiphol Group
  • Lord Toby Harris, voorzitter van de National Preparedness Commission, United Kingdom
  • Samantha Stratton-Short, directeur van het United Nations Office for Project Management Services UNOPS
  • Michael Havbro Faber, hoogleraar Risk Informed Decision Support, University of Aalborg, Denmark
  • Marcel Levi, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO
  • Sarah-Marie Hall, professor of human geography and UKRI Future Leaders Fellow, University of Manchester, UK
  • Corina Kwami, researcher on sustainable livingplaces
  • John Beckford, auteur van ‘The intelligent nation’ and ‘The intelligent organisation’ en onder meer visiting professor aan de University College London en Loughborough Program

Naast deze keynotes biedt ISNGI een afwisseling van panel discussies, workshops en demo’s van het visualiseren en simuleren van infrastructuurscenario’s.

Voor het volledige programma zie http://isngi.org/program/

Bekijk de flyer voor meer informatie.

Flyer 2022_NL

Geef de eerste reactie