Interreg informatiedag: Energie, mobiliteit en CO2-reductie

Datum: Dinsdag 28 oktober 2014
Tijd: 9:15-17:00 uur
Locatie:   De Oosterpoort, Groningen

 

Goed voorbereid zijn voor de komende indieningstermijnen van INTERREG subsidie aanvragen? De Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) organiseert dit najaar drie informatiedagen over de INTERREG North Sea Region (NSR), North West Europe (NWE) en INTERREG Europe programma’s.

 

Via de INTERREG-programma’s ondersteunt de Europese Commissie grensoverschrijdende samenwerking op vooral sociaal-economisch domein. Voor de periode 2014-2020 ligt de nadruk op de thema’s innovatie, energie, milieu en arbeidsmobiliteit. De definitieve richtsnoeren (‘guidance notes’) worden verwacht in het najaar van 2014. De eerste indieningstermijnen (‘calls for proposals’) volgen naar verwachting eind 2014 / begin 2015.

 

Programma
09:15 – 09:45 uur Ontvangst, registratie
10:00 – 10:10 uur Opening
10:15 – 12:30 uur Plenair gedeelte over hoofdthema (afhankelijk van de dag)
12:30 – 13:15 uur Netwerklunch
13:30 – 15:30 uur Werksessies/ informatiesessie*
15:45 – 16:00 uur Plenaire Wrap-up
16:00 – 17:00 uur Netwerkborrel

 

*Werksessies en informatiesessies

U kunt zich inschrijven voor maximaal 3 informatiesessies in de middag. Of voor één intensieve

werksessie.

 

1. Intensieve werksessie
Deze intensieve en verdiepende werksessie geeft u de mogelijkheid uw projectidee te pitchen en te toetsen. Tijdens de sessie wordt uw idee besproken. U ontvangt feedback en deelt ervaringen.

2. Dertig minuten-informatiesessies
Er zijn vijf informatiesessies van ieder 30 minuten (per locatie verschillend). U kiest maximaal 3 verschillende sessies. Deze sessies informeren u over richtlijnen en details van de nieuwe programmaperiode. Onze moderator licht deze thema’s inhoudelijk toe en u kunt vragen stellen. Let
op: in deze sessies gaan we niet in op de kansen van afzonderlijke projecten.  

 

Innovatie:
We gaan in op de SO’s en IP’s per programma, op het gebied van innovatie. Zie voor meer informatie
per programma onze website.

 

Circulaire Economie en Biodiversiteit:
We gaan in op de SO’s en IP’s per programma, op het gebied van de circulaire economie en
biodiversiteit. Zie voor meer informatie per programma Zie voor meer informatie
per programma onze website.

 

Hoe betrek je het MKB bij je project:
Deze sessie gaat in op de mogelijkheden om het mkb bij een project te betrekken, uiteraard binnen de
regels die de programma’s stellen. Bijvoorbeeld het delen van intellectueel eigendom en maximale
dagtarieven. Onderwerpen zijn onder meer: het MKB als (sub-)partner, het mkb als externe expert en
het mkb als begunstigde van een project, bijvoorbeeld via een vouchersysteem.

 

Cofinanciering & aanvraagprocedure:
In deze sessie gaan we in op vragen als: wat wordt wel en niet als cofinanciering gekenmerkt, hoe kan
cofinanciering worden geregeld en hoe kunt u (brede en juiste) steun binnen uw eigen organisatie
veiligstellen. Bij de aanvraagprocedure behandelen we hoe een kansrijk voorstel wordt geschreven en
wat er gebeurt na indiening. De moderator kent het aanvraagproces en is thuis in de Nederlandse en
de Europese besluitvorming. Deze sessie geeft ook informatie over de Nederlandse
Projectstimuleringsregeling (PSR) voor projectaanvragen en de cofinancieringsregeling voor
investeringen (Cetsi).

Projectadministratie:
In deze sessie behandelen we zowel de opzet als het inregelen van de projectadministratie, rekening
houden met de relevante richtsnoeren (Guidance Notes) en specifieke vereisten van drie programma’s.
Ervaringen uit het verleden worden vertaald naar de toekomst aan de hand van de nieuwe regels.

 

Aanmelden
Deelname is gratis. U kunt uzelf aanmelden op de website van RVO

Geef de eerste reactie