Kosten DOA’s nóg hoger dan oorspronkelijk gedacht

In 2011 debatteerden twaalf hightechfabrikanten over het onderwerp DOA’s, met als verrassende conclusie dat een efficiënte aanpak van DOA’s tot maar liefst 25% meer nettowinst zou kunnen leiden. Zonder harde cijfers als onderbouwing bleef het echter bij een aanname.

 

In gevolg hierop heeft FPC samen met de Rijksuniversiteit van Groningen in 2013 een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd met als titel: ‘Signed, sealed, delivered: it is broken. Een vergelijkende analyse van DOA kosten op basis van 3 case studies.’ Masterstudente Tessa Van Swieten toonde aan dat er met de aanpak van DOA’s 20% meer nettowinst gerealiseerd kan worden en dat een verbetering van het verpakkingsproces tot grote besparingen leidt.

 

In het onderzoek van Van Swieten werden echter een aantal elementen buiten beschouwing gelaten waardoor de daadwerkelijke kosten gerelateerd aan DOA’s in werkelijkheid nog hoger zullen liggen dan de conclusies weergaven. Eind 2014 werd dit onderzoek verdergezet door ten Doesschate met onderzoeksvraag: “Wat is de impact van de afhandeling van Defect-on-Arrival onderdelen op de indirecte kosten in de high-tech industrie?” Hierin worden de activiteiten van verschillende betrokken afdelingen n.a.v. DOA’s in kaart gebracht en alle indirecte kosten gekwantificeerd.

 

Tijdens het seminar op 16 juni 2015 worden de resultaten van beide onderzoeken voorgesteld door masterstudent ten Doeschate en collega’s Bart Van Dijck en Ed Klijsen van FPC.

 

Programma – 16 juni 2015

14:15 Ontvangst

 

14:30 Welkomstwoord

 

14:35 Introductie FPC

 

14:45 Samenvatting Onderzoek 2013

 

15:00 Presentatie Onderzoek 2015

 

16:00 Vooruitblik

 

16:15 Netwerkborrel

 

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link.

Geef de eerste reactie