Lectorale rede Michiel Steeman

Datum:  31 oktober 2014
Tijd: 12:30 – 17:00 uur
Locatie:

Windesheim, Zwolle

 

 

The power of Supply Chain Finance

 

Het College van Bestuur van Windesheim nodigt u uit aanwezig te zijn bij de lectorale rede en de officiële installatie van Michiel Steeman als lector Supply Chain Finance. Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 31 oktober 2014 in het Auditorium van Windesheim.

Voorafgaand aan de lectorale rede heeft u de mogelijkheid één van de drie workshops te volgen, waarin de onderzoekslijnen van het lectoraat centraal staan. Meer informatie over de workshops

Supply Chain Finance

Supply Chain Finance, oftewel ketenfinanciering, is een verzamelnaam van allerlei financieringsvormen tussen bedrijven in de keten, met als doel de financiële positie in de keten te verbeteren, de kosten te verlagen en de financiële risico’s te spreiden.
Het lectoraat gaat in op de drie onderzoekslijnen:

  • Hoe kan Supply Chain Finance worden ingezet door grote bedrijven om hun keten te versterken?
  • Hoe kan Supply Chain Finance worden ingezet als alternatieve financieringsvorm voor het MKB?
  • Welke rol kan Supply Chain Finance spelen in de financiering van bedrijfsactiviteiten in ontwikkelingslanden?

 

Programma

12.30 uur

Ontvangst en lunch workshopdeelnemers in X1.90 (Mediacafé)

13.15 uur

Parallelle workshops rondom de drie onderzoekslijnen van het lectoraat:

Workshop 1: Researchconsortium SCF 2.0
Windesheim leidt het Researchconsortium SCF 2.0 met o.a. Heineken, Philips en Unilever als partners. Zij zijn aanwezig om u mee te nemen in de laatste ontwikkelingen en inzichten.

Workshop 2: SCF voor het MKB
Windesheim voert het programma management voor het Ministerie van Economische Zaken op het thema ketenfinanciering. Deze workshop vormt het startschot om samen met de gemeente en provincie ketenfinanciering naar het MKB in deze regio te brengen.
Workshop 3: SCF voor International Sustainable Development
Hoe kan supply chain finance leveranciers ondersteunen in ontwikkelingslanden? Samen met Vlisco en Annona Investmens wordt gesproken over diverse (keten)financieringsvraagstukken.
 

15.00 uur

Ontvangst lectorale rede in het Atrium (hoofdentree Windesheim)

15.30 uur

Welkom door dr. Derk Jan Kiewiet, manager Kenniscentrum Strategisch Ondernemerschap

15.35 uur

Officiële installatie door prof. dr. Albert Cornelissen, voorzitter College van Bestuur Windesheim

15.45 uur

Lectorale rede Michiel Steeman: The power of Supply Chain Finance

16.30 uur

Coreferent: Bart Ras, Global Head Business Development, Global Trade and Receivable Finance bij HSBC 

16.45 uur

Afsluiting met een hapje en een drankje in het Atrium

 
Aanmelden
U kunt zich via de websitevan Windesheim aanmelden voor de lectorale rede en de workshops.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het lectoraat Supply Chain Finance
via lectoraat.supplychainfinance@windesheim.nl

Geef de eerste reactie