Lustrumeditie ‘Logistiek Beweegt de Circulaire Economie’

Hoe kan logistiek de transitie naar een circulaire economie verder helpen?

Veel ondernemers en bedrijven voelen de noodzaak om effectiever om te gaan met hun grondstoffen en energie. Meer toegevoegde waarde en minder verspilling; dat vraagt om procesoptimalisatie. De rol van logistiek is hierbij tweeledig:

 • Het beter regisseren van de keten van grondstof tot consument
 • Het beter organiseren van de retourlogistiek van afval naar grondstof

Op dinsdag 11 oktober vindt de vijfde werkconferentie ‘Logistiek beweegt de Circulaire Economie’ plaats.  Daarin staan de vragen centraal: Hoe kan logistiek een drijvende kracht zijn om circulaire waardeketens te realiseren? Wat hebben bedrijven nodig om serieuze stappen te zetten in de opschaling? Welke onderzoeksvragen moeten hiervoor beantwoord worden en wat moet er veranderen in beleid- en regelgeving?

Het initiatief voor deze conferentie ligt bij een brede en ambitieuze groep van organisaties: Lectorenplatform Logitimo, TKI Dinalog, Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, stichting Transactieland, evofenedex, stichting Het Groene Brein en de Transitieagenda Consumptiegoederen.

Programma

11.30 – 12.30 uur Inloop + werklunch

12.30 – 13.30 uur Plenaire opening:
Inspirerende ondernemers dagen u uit te discussiëren over actuele vraagstukken. Met onder andere:

 • Inge Baars, sustainability manager bij Cycleon, het bedrijf dat op wereldschaal
  oplossingen biedt voor retourlogistiek
 • Jorn Eiting Liempt, directeur van Seenons, het platform dat op maat afvalstromen van bedrijven een nieuwe bestemming geeft.
 • Marco Pols, directeur Collection & Outbound Transport bij PreZero, de afvalverwerker die onderdeel is van het Duitse Schwarz Groep, die ook eigenaar is van supermarktketens Kaufland en Lidl.


13.45 – 14.45 uur Themasessies:
In 3 sessies gaan we dieper in op een specifiek thema, gerelateerd aan de vraag: hoe kan de logistiek de transitie naar een circulaire economie verder helpen? Deze thema’s zijn volwassenheid van circulaire businessmodellen in een logistieke context, gedragsverandering en (wereldwijde) trends in logistiek en de consequenties grondstoffenaanbod en circulaire economie.

 • A. Volwassenheid van circulaire businessmodellen in een logistieke context: Matthias Olthaar is lector Green Logistics aan de NHL Stenden Hogeschool en doet onderzoek naar de ontwikkeling en groei van circulaire business modellen in de logistiek. Daarna verteltRenze van der Zwaag, manager logistiek bij Cosun Beet Company, hoe zij circulair bezig zijn en wat daarin de logistieke uitdagingen zijn. Dit bedrijf maakt allerlei producten uit de suikerbiet; naast suiker, ook papieren verpakkingen van de pulp die overblijft in het productieproces.
 • B. Gedragsverandering: Na een lezing over gedragsbeinvloeding voor een circulaire economie vertellen Michel van Dordregt, directeur bij EMMA Safety Footwear, en Jan Arts van Allshoes Safety Footwear over hun initiatief: de Circular Footwear Alliance. Zij introduceerden onder andere de ‘smart collection box’ om zo de gebruikers van hun schoenen zover te krijgen om hun schoenen in te leveren, zodat de bedrijven het materiaal opnieuw kan gebruiken voor de productie van nieuwe schoenen. En werkt dit?
 • C. (Wereldwijde) trends in logistiek en circulaire economie: Bart Banning is sectorbanker Transport & Logistiek bij de ABN Amro. Hij beschouwt trends en de gevolgen voor logistiek. Wat zijn de gevolgen van de oorlog in de Oekraine en de verstoring van logistieke ketens in China voor het grondstoffenaanbod? Vormen ze een stimulans voor reshoring en de circulaire economie? Vervolgens vertelt Joost Sterenborg van Aebi-Schmidt, fabrikant van o.a. landbouw- en veegmachines, over hoe het staat met hun circulaire ambities en hoe zij hun ketens toekomstbestendig maken (in een veranderende wereld).


15.15 – 16.45 uur Werksessies:

Om logistiek en circulair ondernemers te helpen met het vormgeven van hun circulaire logistieke waardeketens wisselen we kennis en expertise uit gedurende verschillende co-creatie sessies. U kunt zich registreren voor 1 werksessie. Meer informatie per sessie vindt u hieronder.

 • D. Tiny Library: Eén van de grootste uitdagingen voor product-as-a-service ondernemers blijft het kwalitatief hoogwaardig leveren en retourneren van producten tegen een betaalbare prijs. Julie Munneke-Tromp van Tiny Library, het platform waar je babyproducten kan huren, zoekt naar dé oplossing. Ook sluit Ellyne Bierman aan, oprichter van Reflower, waar je terecht kan voor een abonnement op kunstbloemen.
 • E. Miling Company Europe: Miling Company Europe ziet koffiedik niet als restafval, maar als grondstof met verschillende toepassingen, waaronder de door hen ontwikkelde Coffee To Burn-pellet (Koffie Pellet). Maar door regelgeving is het bedrijf genoodzaakt om het koffiedik te verwerken over de grens in België, met veel transport tot gevolg.
 • F. St van de Brink: St van de Brink heeft als logistiek dienstverlener al veel initiatieven lopen op het gebied van duurzaam transport, maar wil ook de circulaire economie verder helpen. Hoe kunnen ze goede retourlogistiek bieden én de beladingsgraad van vrachtwagens optimaliseren.
 • G. Circular Footwear Alliance: De Circular Footwear Alliance is opgericht door producenten van werkschoenen en werkt (op eigen initiatief) aan een Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV). De incentives om gebruikte schoenen weer terug te krijgen van consumenten hadden tot nu toe weinig effect. Wat is de beste manier om het retourproces in te richten?
 • H. Defensie: Voldoende drinkwater in militaire kampementen is van groot belang, zeker in droge gebieden. Defensie onderzoekt de mogelijkheden van waterwinning uit de lucht met zonnepanelen. Zo kan het transport van grote hoeveelheden water en bovendien het gebruik van plastic flessen voorkomen worden. Hoe kan deze technologie een leapfrog zijn voor lokale gemeenschappen in die droge gebieden?

16.45 – 17.15 uur  Terugblik op de conferentie met borrel

17.15 uur  Einde van de conferentie

Aanmelden

Aanmelden kan hier. Dankzij onze partners is dit een gratis en duurzaam evenement. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn laat het ons dan weten. Zonder tijdige opzegging of niet aanwezig zijn op het evenement brengen wij € 30,00 in rekening voor de kosten van de catering.

Eerdere edities?

Kijk gerust naar het programma van de vorige editie of het verslag van de bijeenkomst in 2021.

Geef de eerste reactie