Lustrumeditie ‘Logistiek Beweegt de Circulaire Economie’

Hoe kan logistiek de transitie naar een circulaire economie verder helpen?

Veel ondernemers en bedrijven voelen de noodzaak om effectiever om te gaan met hun grondstoffen en energie. Meer toegevoegde waarde en minder verspilling; dat vraagt om procesoptimalisatie. De rol van logistiek is hierbij tweeledig:

  • Het beter regisseren van de keten van grondstof tot consument
  • Het beter organiseren van de retourlogistiek van afval naar grondstof

Op dinsdag 11 oktober vindt de vijfde werkconferentie ‘Logistiek beweegt de Circulaire Economie’ plaats.  Daarin staan de vragen centraal: Hoe kan logistiek een drijvende kracht zijn om circulaire waardeketens te realiseren? Wat hebben bedrijven nodig om serieuze stappen te zetten in de opschaling? Welke onderzoeksvragen moeten hiervoor beantwoord worden en wat moet er veranderen in beleid- en regelgeving?

Het initiatief voor deze conferentie ligt bij een brede en ambitieuze groep van organisaties: Lectorenplatform Logitimo, TKI Dinalog, Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, stichting Transactieland, evofenedex, stichting Het Groene Brein en de Transitieagenda Consumptiegoederen.

Programma

We leggen op dit moment de laatste hand aan het programma. Kom snel terug voor meer details!

Aanmelden

Aanmelden kan hier. Dankzij onze partners is dit een gratis en duurzaam evenement. Vanuit die duurzaamheidsgedachte brengen wij daarom bij afmelding na 5 oktober 2022 € 30,00 in rekening voor de kosten van catering.

Eerdere edities?

Kijk gerust naar het programma van de vorige editie of het verslag van de bijeenkomst in 2021.

Geef de eerste reactie