Match-making event NWO-call Gesloten Kringlopen

 Op dinsdag 1 november (13.00-17.00) organiseert NWO een match-making bijeenkomst in het kader van het programma “Gesloten Kringlopen – transitie naar een circulaire economie”. Binnen dit programma is een call for proposals opengesteld is samenwerking met verschillende topsectoren, waaronder de topsector Logistiek. De bijeenkomst is in het Muntgebouw in Utrecht.

Tijdens de match-making zullen pitches worden verzorgd door onderzoekers, private partners en publieke partijen met een achtergrond in de vijf betrokken topsectoren (Creatieve Industrie, Water, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri&Food), daarnaast wordt nauw samengewerkt met de mogelijke consortium partners vanuit verschillende organisaties (TNO, DLO, Hogescholen, universiteiten, bedrijven, publieke partijen). Je kan tijdens de bijeenkomst contacten leggen om te komen tot de voor deze call benodigde consortia met sterke inhoudelijke en sectorale dwarsverbanden.

Het programma vindt u hier

Deelname aan de bijeenkomst is open voor alle geïnteresseerden. Meer informatie over het NWO programma Gesloten Kringlopen, en de volledige call for proposals, vind je op de NWO financieringspagina  Gesloten Kringlopen

Inschrijven voor het Match-making event doe je via onderstaande link.

Voor meer informatie over het programma en deze match-making kan je contact opnemen met:
Drs. Martijn Los
e-mail: alwkringlopen@nwo.nl
telefoon: 070-3440508

Geef de eerste reactie