Matchmaking bijeenkomst 8 december a.s. Big Data Logistiek

Voor de programma’s Commit2Data: Data Science for Evolving Content, Processes, Behaviour and Societies en Big Data: real time ICT for Logistics organiseert NWO in samenwerking met Commit2Data en TKI Dinalog een Matchmaking bijeenkomst in het kader van de openstelling van de calls. Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals binnen het bedrijfsleven, onderzoekers, kennisinstellingen, overheden, en andere organisaties die te maken hebben met big data onderzoek of vraagstukken rondom big data, o.a. specifiek voor de logistieke sector. De bijeenkomst bestaat uit een plenaire sessie met algemene informatie over Commit2Data, TKI Logistiek en de NWO calls, gevolgd door parallelle sessies met pitches voor de programma’s Commit2Data: Data Science for Evolving Content, Processes, Behaviour and Societies en Big Data: real time ICT for Logistics.

Wij willen u helpen om de juiste mensen tegen te komen en bieden u de gelegenheid om te pitchen over uw ideeën, onderzoeksvragen en mogelijke samenwerkingsprojecten. Ook is er concrete informatie over de financieringsmogelijkheden in het kader van Commit2Data: Data Science for Evolving Content, Processes, Behaviour and Societies en Big Data: real time ICT for Logistics.

De Matchmaking vindt plaats op:

Datum:                8 december 2016
Tijd:                      13.30-17.00 uur incl. een netwerkborrel
Locatie:               Jaarbeurs, Beatrixgebouw, Utrecht (nabij CS)

Wilt u een pitch houden? Richtlijnen zijn als volgt:
– De pitches worden plenair gehouden;
– De pitchtijd bedraagt maximaal 3 minuten;
– Er is een moderator die de pitches begeleidt;
– De voertaal is in principe Engels maar Nederlands mag ook indien dat uw voorkeur heeft;
– Indien gewenst kunt zowel tijdens de C2D Data Science sessie als de Big Data sessie u uw pitch presenteren. Dit graag aangeven tijdens uw aanmelding;
– U kunt slides tonen, max 2 slides per pitch. Wilt u vooraf uw slides mailen naar één van de onderstaande mailadressen en op een USB afgeven bij de registratiebalie voorafgaand aan de Matchmaking?

Aanmelden:

* Voor Data Science for Evolving Content, Processes, Behaviour and Societies via  c2d@nwo.nl.
* Voor Big Data: real time ICT for Logistics via datalogistics@nwo.nl

 

Geef de eerste reactie