Matchmaking Smart Urban Futures

VerDuS organiseert op 21 januari 2016 een matchmakingbijeenkomst voor de call ERA-NET Cofund Smart Urban Futures (ENSUF). Tijdens de matchmaking kunnen gemeenten, sociale entrepreneurs, wetenschappers en andere geïnteresseerde partijen met elkaar mogelijkheden ontdekken om samen een consortium te bouwen. Met dit consortium kan er een pre-proposal worden ingediend in de ENSUF-call. Binnen Nederland ondersteunt VerDuS (het kennisinitiatief van NWO, Platform 31, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) de ENSUF-call.

Binnen de ERA-NET Cofund Smart Urban Futures (ENSUF) call, kunnen steden werken aan maatschappelijke uitdagingen voor de korte en lange termijn door samen met wetenschappers ideeën uit te werken. De ENSUF-call is een transnationale gezamenlijke call van het Joint Programming Initiative Urban Europe. De call-onderwerpen zullen deelnemers in staat stellen om projecten te ontwikkelen die een substantiële impact zullen hebben op het vormgeven van een slimme stedelijke toekomst. Er is een totaalbedrag van maximaal 24,5 miljoen euro beschikbaar via nationale en regionale financiering uit 18 Europese landen, inclusief steun van Horizon 2020. Zie ook de flyer voor meer informatie.

Geef de eerste reactie