Matchmakingbijeenkomst Slimme energiediensten voor gebouwde omgeving

Bent u geïnteresseerd in of ontwikkelt u innovatieve oplossingen voor logistieke dienstverlening in het energiesysteem van de toekomst? Heeft u ideeën hoe innovatie in de gebouwde omgeving verduurzaming van de logistiek sector kan versnellen? Meld u dan uiterlijk 24 februari aan voor de TKI Urban Energy netwerkbijeenkomst op 3 maart in Utrecht.

Logistieke dienstverlening krijgt in de toekomst meer en meer te maken met de energietransitie en de veranderingen in de gebouwde omgeving. Denk hierbij aan zero emissie transport, milieuzones, elektrische laadinfrastructuur en duurzame opwek en opslag van elektriciteit op en rond logistieke hubs. Bij innovaties zullen nieuwe samenwerkingen tussen energie- en logistieke partijen een belangrijke rol gaan spelen, bijvoorbeeld bij het ontstaan van nieuwe verdienmodellen. Speciaal daarom zoeken TKI Dinalog en TKI Urban Energy de samenwerking.

In januari 2020 is de innovatiesubsidieregeling MOOI (Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling & Innovatie) geopend waarbinnen projectconsortia een voorstel kunnen indienen. In deze regeling komt meer budget beschikbaar voor grote cross-sectorale samenwerkingsverbanden. Via matchmakingsbijeenkomsten probeert TKI Urban Energy consortiumvorming te stimuleren. Ook geïnteresseerde partijen uit de logistieke sector zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Voor meer informatie en aanmelden zie hier.

Geef de eerste reactie