Matchmakingsbijeenkomst Human Capital: Future of Work

NWO organiseert op woensdag 12 juni 2019 vanaf 12.00 uur een matchmakingsbijeenkomst in Utrecht voor de NWO-call ‘Human Capital: Future of Work’. Deze call richt zich op multidisciplinaire onderzoeksprojecten die bijdragen aan nieuwe kennis en inzichten over hoe werken in een concrete leer-werkomgeving in de logistieke sector optimaal kan worden ingericht. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze bijdragen aan de ontwikkeling en het aanpassingsvermogen van de (lerende) organisatie.

Doel

Het doel van deze bijeenkomst is het verstrekken van informatie over deze nieuwe call, het beantwoorden van vragen en het bij elkaar brengen en verbinden van de mensen die een onderzoeksvoorstel met elkaar kunnen schrijven en indienen. Het gaat dan om onderzoekers van kennisinstellingen, praktijkpartners uit de logistieke sector en het uit het mbo/hbo en niet-bekostigde onderwijs. NB Onderzoekers vanuit HBO (zoals lectoren) kunnen niet als hoofd- of medeaanvrager optreden.

Voor wie?

De bijeenkomst is met name bedoeld voor mogelijke toekomstige aanvragers, die geïnteresseerd zijn in het vormen van een consortium en het schrijven van een onderzoeksvoorstel binnen deze nieuwe call. Ook zij die al onderweg zijn met het formeren van een consortium en het schrijven van een aanvraag zijn van harte welkom om deel te nemen en te leren van de presentaties en interacties.

Aanmelden

Deelname is gratis, aanmelden is verplicht. De matchmakingbijeenkomst gaat alleen door bij meer dan 20 aanmeldingen voor de deadline.

U kunt zich hier registreren.

Indicatief programma

12.00 – 13.00 uur   Inloop met lunch
13.00 – 13.10 uur   Opening
13.10 – 13.35 uur   Toelichting door Topsectoren
13.35 – 14.00 uur   Toelichting Call door NWO
14.00 – 14.30 uur   Pitches deelnemers
14.00 – 17.00 uur   Netwerksessies
17.00 uur                 Borrel

Meer informatie?

Stuur voor meer informatie over deze matchmakingsbijeenkomst een mail naar humancapital@nwo.nl.

Meer informatie over het programma Human Capital: Future of Work en de call for proposals vindt u hier.

Geef de eerste reactie