MHF Seminar ‘People and Robots’

Wat betekent robotisering voor de medewerkers in het magazijn? Hoe veranderen hun taken? En hoe kunnen we investeringen in robots financieel aantrekkelijker maken? Op donderdag 4 april geeft het Material Handling Forum antwoord op deze en andere vragen. Eén van de adviezen: houd al bij de start van robotiseringsprojecten rekening met de menselijke factor en het financieringsvraagstuk.

Welke vaardigheden hebben magazijnmedewerkers nodig als ze straks samen met robots moeten werken? En wordt hun werk daardoor meer of juist minder aantrekkelijk? Dat zijn enkele vragen die centraal staan in het onderzoeksproject ‘Mens en robot in het magazijn’. Trekker van dit project is TNO, dat daarbij ondersteuning krijgt van Erasmus Universiteit Rotterdam, Fontys Hogescholen, Smart Robotics, Probotics, Robotacademie, KennisDC Logistiek en Stichting Logistica.

Aanpak voor robotisering
Prof.dr. Michiel de Looze van TNO deelt tijdens het seminar op 4 april de eerste conclusies van het onderzoeksproject dat volgend jaar eindigt. “Wij hebben een aanpak ontwikkeld die bedrijven helpt om direct vanaf de start van een robotiseringsproject rekening te houden met de menselijke factor. De komende maanden gaan we die aanpak testen in bedrijven. Op 4 april hopen we de eerste test achter de rug te hebben.”

De Looze en zijn team kijken vooral naar de taken van medewerkers. Welke taken verdwijnen als ze moeten samenwerken met robots of AGV’s? Welke taken veranderen en welke taken komen erbij? “Als we dat inzichtelijk hebben, weten we welke competenties mensen nodig hebben. Misschien kunnen bedrijven die competenties zelf ontwikkelen, maar op dat punt ligt ook een uitdaging voor opleidingsinstituten. Fontys Hogescholen gaat onderzoeken wat het effect is op het curriculum van opleidingen”, vertelt De Looze.

Mentale belasting
Bij veel robotiseringsprojecten is onvoldoende aandacht voor de menselijke factor, stelt De Looze. “Dat is met name een aandachtspunt voor magazijnen die niet kiezen voor volledige automatisering, maar een combinatie van mensen en automatisering. Kijk naar de goods-to-man-systemen die we steeds meer zien. Mensen hoeven misschien niet meer te lopen, maar krijgen in ruil daarvoor veel monotone repeterende taken terug. Hoe aantrekkelijk is dat werk dan nog?”

In magazijnen waarin een palletiseerrobot het zware werk overneemt, wordt het werk wel degelijk aantrekkelijker. “Maar als dat betekent dat een medewerker nu drie robots in de gaten moet houden, leidt dat weer tot een grotere mentale belasting. Het is zaak om vooraf over dat soort zaken na te denken”, stelt De Looze.

Menselijk kapitaal
Met name nu goede mensen steeds moelijker te krijgen zijn, wordt de menselijke factor belangrijker. Bedrijven die daar vooraf over nadenken, komen misschien tot andere keuzes. “Is het wel verstandig om zo veel mogelijk te robotiseren?”, vraagt De Looze zich hardop af. “De resttaken die overblijven, zijn vaak niet de meest uitdagende taken. Dat betekent dat het menselijk kapitaal niet optimaal wordt ingezet, terwijl we dat juist zo hard nodig hebben.”

De Looze is niet de enige die spreekt over het grootschalige onderzoeksproject. Na hem gaat ergonomiespecialist Frank Krause van TNO samen met Agnes Berendsen, docent mechatronica bij Fontys Hogescholen, dieper in op de impact van robotisering op de kwaliteit van het werk en op de vaardigheden en opleiding van magazijnmedewerkers. Alexandros Pasparakis, promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, deelt zijn conclusies over een onderzoek naar orderpicking met ondersteuning van AGV’s.

Leasen van automatisering
Een andere vraag tijdens het seminar is hoe bedrijven de grote investeringen in automatisering kunnen dragen. Veel automatiseringsprojecten sneuvelen vroegtijdig omdat investeringen niet snel genoeg worden terugverdiend. Een mogelijke oplossing is leasing. Michiel van Ramesdonk vertelt meer daarover. “Met een leaseconstructie reduceert de terugverdientijd tot nul”, aldus de vice-president fleet solutions bij leasemaatschappij DLL.

Het leasen van automatiseringssystemen is mogelijk, maar vereist wel maatwerk. Anders dan een heftruck is een AGV, robot of conveyor na afloop van het leasecontract minder makkelijk te herplaatsen. “We hebben veel meer informatie nodig om een zo goed mogelijke inschatting van de economische levensduur te maken. Daarom is het zaak om de leasemaatschappij zo vroeg mogelijk in te schakelen, het liefst al tijdens de start van het ontwerpproces. Dat resulteert soms in andere logistieke keuzes”, aldus Van Ramesdonk.

Locatie: Toyota Material Handling
Het seminar ‘People and robots’ is een initiatief van het Material Handling Forum. Het evenement vindt plaats op donderdagmiddag 4 april in het pand van Toyota Material Handling in Ede. De bijeenkomst sluit af met een presentatie van Wim Vos, directeur advanced logistics bij Toyota Material Handling, en een interactieve forumdiscussie. Kijk voor meer informatie en voor aanmelding op de website.

Geef de eerste reactie