MHF Seminar ‘Warehouse cobotics’

In het kader van het project Mens en Robot in het magazijn en in samenwerking met het MHF organiseert de Erasmus Universiteit  op donderdag 8 november 2018, tijdens de ICT&L beurs in Utrecht een seminar met als thema ‘Warehouse cobotics’. 

Aanmelden
Aanmelden kan via de inschrijfpagina.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne van Bakergem, telefoon 070 79 000 74.

Programma
12.30 – 13.00 uur
Inloop met lunch

13.00 – 13.05 uur
Welkom door de dagvoorzitter Marcel te Lindert en de gastheer Prof.dr.ir. René de Koster namens Material Handling Forum

13.05 – 13.25 uur
Hoe leid je mensen op? Presentatie door Josje Verbeeten – Robot Academie.

13.25 – 13.45 uur
Verhouding mens en robots. Presentatie door Pascale le Blanc en Sonja Rispens -TU Eindhoven

13.45 – 14.05 uur
Experimental evidence on-operative order picking with pick-support AGV systems – Presentatie door Alexandros Pasparakis.

14.05 – 14.35 uur
Pauze

14.35 – 14.55 uur
Dynamic Cobot Order Picking Strategies – Design Challenges and Performance Analysis of a pick-support AGV system. Presentatie door Kaveh Azadeh.

14.55 – 15.15 uur
Robot sorting. Presentatie door René de Koster.

15.15 – 15.45 uur
Paneldiscussie: Josje Verbeeten, Pascale le Blanc/Sonja Rispens, Alexandros Pasparakis, Kaveh Azadeh, René de Koster o.l.v. Marcel te Lindert

15.45 – 17.30 uur
Borrel ter afsluiting

Het seminar is Engelstalig.

Geef de eerste reactie