MRA on Tour triple helix – Smart Mobility

Tijdens deze bijeenkomst met als onderwerp Smart Mobility, gaan we samen op zoek naar deze oplossingen en concepten die bijdrage aan een schone en slimme regio.

De Metropoolregio Amsterdam staat voor de uitdaging om steden in de toekomst leefbaar en toegankelijk houden, zowel op het gebied van economie als welzijn en milieu. Door nieuwe oplossingen en concepten te ontwikkelen voor mobiliteit en logistiek dragen we bij aan de verbetering van de leefbaarheid en toegankelijkheid van steden.

Smart Mobility gaat over de impact van oplossingen en concepten voor schone en slimme mobiliteit en logistiek op de indicatoren, duurzaamheid, leefbaarheid, efficiency en sociaal. Dit is bij de Amsterdam Economic Board één van de onderwerpen van het project Amsterdam Smart City.

Tijdens deze MRA on Tour triple helix bijeenkomst met als onderwerp Smart Mobility, gaan we samen op zoek naar deze oplossingen en concepten die bijdrage aan een schone en slimme regio. We gaan op zoek naar slimme oplossingen voor de stadsdistributie, elektrisch rijden (zongestuurd laden, rijden op waterstof) en personenvervoer (zelfrijdende auto’s, parkeermanagement, OV informatie en fietsverkeer).

Vragen die centraal staan tijdens deze bijeenkomst zijn:

  • Hoe kunnen we de ‘last mile’ slimmer en schoner maken zodat de stad toegankelijk en leefbaar te maken en tegelijkertijd de logistiek efficiënter maken?
  • Hoe kunnen we goede mobiliteit voor de bewoners van onze regio in de toekomst mogelijk maken en hoe kunnen we als regio koploper zijn in innovaties rondom elektrisch rijden en smart grids?
  • Wat voor impact heeft open data op mobiliteit?

Vragen die we niet alleen op kunnen lossen, maar waarvoor we op zoek gaan naar slimme oplossingen in samenwerking met andere regio’s in Europa. Smart mobility staat ook op de Europese agenda en er zijn subsidiekansen binnen de Europese programma’s INTERREG (gericht op de Low Carbon Economy) en Horizon 2020 (Smart, Green and Integrated Transport). Deze kansen, en het betrekken van regionaal MKB, innovatief inkopen door overheden (met Europese steun, in Europese netwerken maar ook in de regio) en de overheid als launching customer voor innovatie worden tijdens deze MRA on Tour bijeenkomst verkend.

Concept programma:

15:00 uur: Plenaire aftrap
15:15 uur: Pitch Post NL – stadsdistributie.
15:30 uur: Pitch HvA – Elektrisch rijden door Robert van den Hoed – Lector Energie & Innovatie
15:45 uur: Pitch – Personenvervoer
16:00 uur: Toelichting Europese mogelijkheden Smart Mobility door Audrie van Veen – EU R&D manager Amsterdam Economic Board.
16:15 uur: Rondetafels gesprekken tussen gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen
17:15 uur: Plenaire afsluiting
17:45 uur: Borrel

Waarom mag je dit niet missen?

Mobiliteit en vervoer zijn essentieel voor het functioneren van stedelijk gebied. Een slimme stad is door bezoekers en bewoners goed te bereiken en te bereizen. En biedt een divers, efficiënt, veilig en comfortabel vervoerssysteem, gekoppeld is aan ICT-infrastructuur en open data. Versterking van de slimme mobiliteit in de regio staat bij een groot aantal MRA-gemeenten op de agenda. De MRA-gemeenten en de Amsterdam Economic Board gaan op Europees vlak intensiever samenwerken op het onderwerp Smart Mobility. In de MRA on Tour triple helix bijeenkomsten gaan we daarom op zoek naar kansen voor Europese financiering en mogelijkheden om relevante kennisnetwerken te vergroten.

Voor wie?

Deze sessie is met name interessant voor gemeenten, kennisinstellingen en bedrijfsleven die zich bezighouden met stadsdistributie, elektrisch rijden en personenvervoer en die in de regio en waar relevant Europees willen samenwerken.

Aanmelding

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij Tessa de Boer, M +31(0)6-31769703+31(0)6-31769703 of t.deboer(at)amecboard.com of bij Audrie van Veen via a.vanveen(at)amecboard.com.

Via Amsterdam Economic Board

Geef de eerste reactie