Nationaal Douanecongres 2015

 

Op donderdag 8 oktober organiseren Sdu Uitgevers en Customs Knowledge het Nationaal Douanecongres 2015. Dit jaarcongres vindt voor de 10e keer plaats in Ahoy Rotterdam en is een vervolg op de succesvolle editie uit 2014.

 

Het thema is UCC nu & straks – feiten & trends 
De UCC is geen toekomst meer, maar realiteit! Wat is de impact van de veranderingen op uw dagelijkse praktijk?

 

Programma

 

9:30 – 10:00 Ontvangst en koffie
 
10:00 – 10:05 Welkomstwoord door dagvoorzitter mr. Frank (F.) Heijmann, Douane Nederland
 
10:05 – 10:20 Formele opening door de algemene directeur Douane Nederland – mr. Aly (A.) van Berckel- van de Langeheem
 
10:20 – 11:10 Plenaire ochtendsessie;UCC, geen toekomst meer, maar realiteit!
‘Wat brengt de UCC nu echt met zich mee?’
Na vele jaren aan voorbereiding is de implementatie van de UCC nu echt werkelijkheid geworden. Hoewel de tekst van de UCC duidelijk is, zijn er nog veel vragen over de bepalingen van de UCC Delegated Acts en UCC Implementing Act. Harry Mulder, de vertegenwoordiger van het Ministerie van Financien die de onderhandelingen in Brussel verricht, bespreekt in deze plenaire sessie de laatste stand van zaken. In de middagsessie worden ook vragen van de deelnemers over de implementatie van de UCC besproken.Harry Mulder, Ministerie van Financiën
 
11:10 – 11:35 Koffiepauze
 
11:35 – 12:00 Plenaire ochtendsessie Bezoek van de FIOD. Wat dan?
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat een douaneprofessional – expediteur, importeur of adviseur – in zijn carrière met de FIOD te maken krijgt, is zeer goed mogelijk. Dat hoeft niet te betekenen dat de professional zelf verdachte of getuige is. Het kan ook zo zijn dat de professional over informatie van een klant beschikt die voor de FIOD van belang is. In deze korte maar krachtige sessie hoort u de do’s en dont’s.
 Mr. Ivo (I.) Leenders, advocaat, Hertoghs advocaten-belastingdeskundigen
 
12:00 –13:00 Themasessies
 
13:00 –14:00 Lunchpauze
 
14:00 –15:00 Plenaire middagsessie Jurisprudentie van de Hoge Raad in het douanerechtMevrouw Punt, raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden, besteedt in deze plenaire sessie aandacht aan het werk van de Hoge Raad en de betekenis van cassatierechtspraak in douanezaken. Zij zal ook spreken over de doorwerking van het recht van de Wereldhandelorganistie (WTO) in de Europese rechtsorde. Een concrete tariefindeling van goederen volgens de regels van het Geharmoniseerd Systeem kan wringen met internationale handelsafspraken binnen de WTO over verlaging van douanetarieven op diezelfde goederen. Geschillen tussen WTO-landen over invoerheffingen worden meer en meer door WTO-panels en het WTO Beroepsorgaan beslecht. Kan echter ook een importeur voor de nationale of Europese rechter succesvol een beroep doen op WTO-handelsafspraken? Aan de hand van een aantal concrete arresten van het Hof van Justitie over onder meer gezouten kippenvlees, multifunctionele printers en set-topboxen zal mevrouw Punt het toenemende belang van de ‘verdragsconforme interpretatie’ toelichten.

Mr. E.N. Punt, raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden 

15:00 – 15:25 Plenaire middagsessie Beantwoording van vragen over de invoering van de UCC 
Deelnemers van het Nationaal Douanecongres kunnen voorafgaand aan het congres vragen indienen welke op het congres worden behandeld. Wellicht kunnen niet alle vragen tijdens de sessie worden behandeld, maar alle vragen en bijbehorende antwoorden zullen in ieder geval in een Q&A-factsheet worden opgenomen, waarbij beantwoording plaatsvindt gezamenlijk door de organisatie van het congres, de branche-organisaties (EVO, FENEDEX en FENEX) en de Douane.
 
15:25 –15:45 Koffiepauze
 
15.45 – 16:45 Themasessies
 
16:45 – 17:30 Afsluiting door Wim Anker De afgelopen negen jaar hebben diverse verschillende personen op originele wijze het congres afgesloten. De versie waarover we als organisatie de meest positieve reacties hebben gekregen, was de afsluiting door Wim Anker, strafrechtadvocaat. Ter gelegenheid van het 10-jarig jubilieum is daarom Wim Anker gevraagd om de afsluiting te verzorgen. Wijsheid, inzicht, maar bovenal humor verzekerd!

Mr. Wim (W.) Anker van Anker & Anker Advocaten

17.30 – 18:30 Netwerkborrel

 

> Meer informatie & aanmelden

 

 

Geef de eerste reactie