Online matchmaking CS4NL Supply Chain Security

Op dinsdag 18 april organiseren we een online matchmaking voor de openstaande call CS4NL Supply Chain Security van 12.00 tot 13.00 uur. Deze call heeft als doel om bij te dragen aan het verder ontwikkelen van generieke kennis op het gebied van digitale veiligheid in logistieke ketens (supply chains) en de digitale veiligheid van de producten en diensten die deze ketens voortbrengen.

Multidisciplinaire consortia worden uitgenodigd onderzoekvoorstellen in te dienen ten behoeve van het verbeteren van de digitale veiligheid in de hele keten. Deze kennisontwikkeling kan zich richten op a) het balanceren van veiligheid, flexibiliteit en ketenefficiëntie, b) het in kaart brengen van (dynamische) afhankelijkheden in ketens , c) de digitale veiligheid van producten en diensten die deze ketens voortbrengen en d) het ontwikkelen van mitigerende maatregelen en het testen van die maatregelen in zowel digitale als fysieke ketens.

Heb je interesse en wil je meer informatie over de call? 

Klik hier om deel te nemen aan de online meeting

Geef de eerste reactie