Regimentsdag Soesterberg

 

Datum: 6 november 2014
Tijd: 09.00 – 23.00 uur

Locatie:   

Du Moulinkazerne en Kamp, Soesterberg

 

Het Regiment Bevoorradings– en Transport-troepen (B&T) organiseert op 6 nov 2014 haar eerste Regimentsdag te Soesterberg.
De doelstelling is tweeledig:
– Bevorderen van saamhorigheid
– Bevorderen van interactie tussen defensie en het bedrijfsleven
Wij willen organisaties en bedrijven de mogelijkheid bieden om zich te presenteren, contacten te leggen (en te onderhouden) en in gesprek te komen met een brede vertegenwoordiging van ons regiment, van soldaat tot generaal.
Daar waar er wederzijds behoefte bestaat kan dit leiden tot het aangaan van een ’trusted partnership’ binnen het Partnership Programma
van de Stichting ‘Vrienden van het Regiment B&T’.

 

Welk specialisme kent het regiment?
Het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (B&T) van de Koninklijke Landmacht herbergt een breed scala aan logistieke specialisten.
Van chauffeurs en verplaatsingsdeskundigen tot logistiek managers, van (operationele) catering tot tracking & tracing. Van voedingsspecialisten tot deskundigen op het gebied van de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Maar ook mensen die werkzaam zijn in wat wij materieelbeheer en logistieke diensten noemen (bad- en was facilitei-ten, afvalinzameling, geïmproviseerde watervoor-ziening, gravendienst, enz.). Kortom, bijna te veel om op te noemen.
Het Regiment B&T is daarom met recht trots op haar werk en op haar mensen.

 

Indeling van de dag:
09.00 uur: Ontvangst symposium
Du Moulinkazerne D11
09.30 uur: Opening symposium
12.50 uur: Einde symposium // lunch
13.45 uur: Appèl Kamp Soesterberg
14.00 uur: Bedrijvenmarkt //
Veteranenontmoetingsdag
16.00 uur: Eindappèl / warme maaltijd
18.00 uur: start Regimentsfeestavond
(Dance Party door DJ)
23.00 uur: Einde

 

Het thema van het symposium:
“Samenwerking tussen het bedrijfsleven en defensie vanuit een logistieke invalshoek”, innovatie is hierbij de rode draad.
Doelgroep:
– Officieren van het Regiment B&T
– Civiele partners en geïnteresseerde organisaties en bedrijven 
Key note spreker is hoofd Kennis en Innovatiebij de Directie Plannen van de Defensiestaf .

Focus bedrijvenmarkt:
– Kennismaken militair personeel met bedrijven (voorbereiden op uitstroom)
– Delen van kennis en informatie over civiele en militaire logistiek.
– Uitwisselen van ideeën en best practices.
Na afloop van het symposium (ca. 12.50 uur) kunnen de deelnemers zich ook vervoegen bij de bedrijvenmarkt.

 

Aanmelding

Verzoek is om u voor deelname aan het symposium en bezoek aan de bedrijvenmarkt aan te melden bij regimentsadjudant PJM Knops.
Graag aangeven waar u aan deel wilt nemen en met hoeveel personen u komt.

 

Meer informatie kunt u vinden op regimentbent.nl.

 

Geef de eerste reactie